Piibel.NET
Sakarja
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Nägemus ülempreester Joosuast Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Issanda ingli
 ees, ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas.

Ja Issanda ingel ütles saatanale: „Issand sõidelgu sind, saatan! Jah,
 Issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind! Eks see ole
 tulest tõmmatud tukk?”

Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees.
Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda: „Võtke
 tal määrdunud riided seljast ära!” Ja ingel ütles temale: „Vaata, ma
 olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega!”

Ja ta ütles: „Pange temale puhas mähis pähe!” Ja temale pandi
 puhas mähis pähe ja riided selga. Ja Issanda ingel seisis juures.

Ja Issanda ingel kinnitas Joosuale, öeldes:
„Nõnda ütleb vägede Issand: Kui sa käid minu teedel ja täidad
 minu antud kohustust, siis sinagi mõistad õigust minu kojale ja
 valvad ka mu õuesid, ja ma annan sulle ligipääsu nende hulgas, kes
 siin seisavad.

Kuule siis, ülempreester Joosua, sina ja su sõbrad, kes istuvad
 su ees - nemad on ju hea ende mehed -, sest vaata, ma toon oma sulase
 Võsu!

Sest vaata, kivi, mille ma panin Joosua ette - selle ühe kivi
 peal on seitse silma. Vaata, ma uurendan sinna kirjad, ütleb vägede
 Issand, ja pühin üheainsa päevaga ära selle maa süü.

Sel päeval, ütleb vägede Issand, kutsute te üksteist viinapuu
 alla ja viigipuu alla.”