Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Jumal loob ja õnnistab maailma Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
Maa oli tühi ja paljas ja pimedus
 oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.

Ja Jumal ütles:
 „Saagu valgus!” Ja valgus sai.

Ja Jumal nägi, et valgus oli hea,
 ja Jumal lahutas valguse pimedusest.

Ja Jumal nimetas valguse päevaks
 ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik -
 esimene päev.

Ja Jumal ütles: „Saagu laotus vete
 vahele ja see lahutagu veed vetest!”

Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse
 ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal.

Ja Jumal nimetas laotuse taevaks.
 Siis sai õhtu ja sai hommik - teine päev.

Ja Jumal ütles: „Veed kogunegu
 taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” Ja nõnda sündis.

Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks
 ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea.

Ja Jumal ütles: „Maast tärgaku
 haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on
 nende seeme, nende liikide järgi maa peale!” Ja nõnda sündis:

maa laskis võrsuda haljast rohtu,
 seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille
 viljas on nende seeme, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et
 see oli hea.

Siis sai õhtu ja sai hommik - kolmas
 päev.

Ja Jumal ütles: „Saagu valgused
 taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu,
 päevi ja aastaid,

olgu nad valgusteks taevalaotuses,
 valgustuseks maale!” Ja nõnda sündis:

Jumal tegi kaks suurt valgust:
 suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema
 öösel, ning tähed.

Ja Jumal pani need taevalaotusse, et
 nad valgustaksid maad

ja valitseksid päeval ja öösel ja
 eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see oli hea.

Siis sai õhtu ja sai hommik - neljas
 päev.

Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist
 olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!”

Ja Jumal lõi suured mereloomad ja
 kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide
 järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja
 Jumal nägi, et see oli hea.

Ja Jumal õnnistas neid ja ütles:
 „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja
 lindusid saagu palju maa peale!”

Siis sai õhtu ja sai hommik - viies päev.
Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad
 olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad
 nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis:

Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi,
 ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende
 liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.

Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo
 järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres,
 lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi
 roomajate üle, kes maa peal roomavad!”


  Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.

  Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:
 „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!”


  Ja Jumal ütles: „Vaata, mina annan teile
 kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad
 vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!

Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile
 lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on
 elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.” Ja nõnda
 sündis.

Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud,
 ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik - kuues
 päev.