Piibel.NET
Sakarja
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Nägemus sarvedest ja seppadest Ja ma tõstsin silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli
 neli sarve.

Ja ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis: „Mis need on?” Ja tema
 ütles mulle: „Need on sarved, mis puistasid laiali Juuda, Iisraeli ja
 Jeruusalemma.”

Siis näitas Issand mulle nelja seppa.
Ja mina küsisin: „Mida nemad on tulnud tegema?” Ja tema vastas
 ning ütles: „Need sarved on need, mis on pillutanud Juudat, nõnda et
 ükski ei saa tõsta oma pead; ja sepad on tulnud teritama kirveid, et
 paisata maha nende paganate sarvi, kes on tõstnud sarve Juudamaa vastu, et
 seda pillutada.”

Nägemus mõõdunööriga mehest Siis ma tõstsin silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli
 mees, kel oli mõõdunöör käes.

Ja ma küsisin: „Kuhu sa lähed?” Ja tema vastas mulle:
 „Jeruusalemma mõõtma, et näha, kui lai ja kui pikk ta peaks olema.”

Ja vaata, ingel, kes minuga rääkis, läks välja ja üks teine
 ingel tuli temale vastu

ning ütles talle: „Jookse, räägi selle noore mehega seal ja ütle:
 Jeruusalemm jääb lahtiseks linnaks paljude inimeste ja loomade pärast
 tema sees.

Aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Issand,
 ja auhiilguseks tema keskel.”

Iisraeli pillutatute kogumine Üles, üles! Põgenege põhjamaalt, ütleb Issand, kuigi ma olen
 teid pillutanud taeva nelja tuule poole, ütleb Issand!

Üles, päästke endid Siionisse, kes te elate Paabeli tütre juures!
Sest nõnda ütleb vägede Issand pärast seda, kui ta au
 läkitas mind paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid,
 see puudutab tema silmatera:

Tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad
 oma orjade saagiks. Siis te mõistate, et vägede Issand on mind
 läkitanud.

Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su
 keskele, ütleb Issand!

Sel päeval hoiab Issanda poole palju paganaid ja nad saavad minu
 rahvaks. Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede
 Issand on mind läkitanud sinu juurde.

Ja Issand võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib
 taas Jeruusalemma.

Vaiki Issanda ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!