Piibel.NET
Sakarja
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Jeruusalemma tulevane päästmine Ennustus. Issanda sõna Iisraeli kohta. Issand, kes laotab taeva
 ja rajab maale aluse ja kes valmistab inimese vaimu tema sees, ütleb:

„Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile
 ümberkaudseile rahvaile, ja see pannakse ka Juuda peale Jeruusalemma
 ahistamises.

Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile:
 kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid; ja kõik maa paganad
 kogunevad tema vastu.

Sel päeval, ütleb Issand, teen ma kõik hobused peruks ja nende
 ratsanikud hullumeelseks. Aga Juuda kohal teen ma oma silmad lahti,
 kui ma löön sõgedusega kõiki rahvaste hobuseid.

Siis mõtlevad Juuda pealikud oma südames: Jeruusalemma elanikud
 on mulle jaksuks vägede Issandas, oma Jumalas.

Sel päeval teen ma Juuda pealikud tulise sütepanni sarnaseks
 keset puid või põleva tõrviku sarnaseks vihkude hulgas, ja need
 põletavad paremalt ja vasakult kõik ümberkaudsed rahvad. Aga
 Jeruusalemm jääb edasi oma paika - Jeruusalemma.

Ja Issand päästab esmalt Juuda telgid, et Taaveti soo hiilgus ja
 Jeruusalemma elanike hiilgus ei saaks suurustada Juuda ees.

Sel päeval kaitseb Issand Jeruusalemma elanikke; sel päeval on
 komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu
 Issanda ingel nende ees.

Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma
 kallale.

Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale
 kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi
 pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast,
 ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti
 esmasündinu pärast.

Sel päeval on Jeruusalemmas niisama suur kaebamine, nagu oli
 Hadad-Rimmoni pärast Megiddo orus.

Ja maa teeb kaebust, iga suguvõsa eraldi: Taaveti koja suguvõsa
 eraldi ja nende naised eraldi, Naatani koja suguvõsa eraldi ja nende
 naised eraldi,

Leevi koja suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi, simeilaste
 suguvõsa eraldi ja nende naised eraldi,

kõik muud suguvõsad - iga suguvõsa eraldi ja nende naised
 eraldi.