Piibel.NET
EsraEsra
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Esra tuleb koos kaaslastega Jeruusalemma Pärast neid sündmusi, Pärsia kuninga Artahsasta valitsemisajal,
 tuli Esra, Seraja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Hilkija poeg,

kes oli Sallumi poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Ahituubi poeg,
kes oli Amarja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Merajoti poeg,
kes oli Serahja poeg, kes oli Ussi poeg, kes oli Bukki poeg,
kes oli Abisua poeg, kes oli Piinehasi poeg, kes oli Eleasari
 poeg, kes oli ülempreester Aaroni poeg -

see Esra tuli Paabelist üles. Tema oli kirjatundja, vilunud
 Moosese Seaduses, mille Issand, Iisraeli Jumal, oli andnud. Ja
 kuningas andis temale kõik, mis ta soovis, kuna Issanda, tema Jumala
 käsi oli ta peal.

Ka osa Iisraeli lastest, preestritest ja leviitidest, lauljatest
 ja väravahoidjatest ja templisulastest, tuli üles Jeruusalemma
 kuningas Artahsasta seitsmendal aastal.

Ja tema tuli Jeruusalemma viiendas kuus, kuninga seitsmendal aastal,
sest esimese kuu esimesel päeval algas Paabelist minek ja
 viienda kuu esimesel päeval jõudis ta Jeruusalemma, kuna tema Jumala
 hea käsi oli ta peal.

Sest Esra oli oma südant valmistanud Issanda Seadust nõudma
 ja täitma, et õpetada Iisraelis seadust ja õigust.

Ja see on ärakiri kirjast, mille kuningas Artahsasta andis
 preester Esrale, kirjatundjale, kes tundis Issanda käsusõnu ja tema
 seadusi Iisraelile:

„Artahsasta, kuningate kuningas, preester Esrale, taeva Jumala
 seadusetundjale, ja nõnda edasi. Ja nüüd -

minu poolt on antud käsk, et minu kuningriigis iga Iisraeli
 rahva liige ja selle preestrid ja leviidid, kes tahavad Jeruusalemma
 minna, võivad minna koos sinuga,

sest sina oled kuninga ja tema seitsme nõuandja poolt läkitatud
 toimetama uurimist Juuda ja Jeruusalemma kohta vastavalt oma Jumala
 seadusele, mis su käes on,

ja viima sinna hõbedat ja kulda, mida kuningas ja tema
 nõuandjad hea meelega on andnud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on
 Jeruusalemmas,

nõndasamuti kõike hõbedat ja kulda, mida sa saad kogu Paabeli
 maakonnast koos rahva ja preestrite vabatahtliku anniga, mida nad
 annavad teie Jumala koja heaks Jeruusalemmas.

Osta siis selle raha eest usinasti härgi, jäärasid ja tallesid
 ning nende juurde kuuluvaid roa- ja joogiohvreid, ja ohverda neid teie
 Jumala koja altaril Jeruusalemmas!

Ja mida sina ja su vennad heaks arvate teha ülejäänud hõbeda ja
 kullaga, seda tehke oma Jumala tahte järgi!

Ja riistad, mis sulle antakse teenistuse jaoks su Jumala kojas,
 anna kõik üle Jumala ees Jeruusalemmas!

Ja su Jumala koja muuks tarviduseks, mis sul tuleb rahuldada,
 võid sa anda kuninga varakambrist.

Ja mina, kuningas Artahsasta, annan käsu kõigile varahoidjaile
 teisel pool Frati jõge: kõik, mida preester Esra, taeva Jumala
 seadusetundja, teilt nõuab, tuleb täpselt täita:

hõbedat kuni sada talenti, nisu kuni sada koori, veini kuni
 sada batti ja õli kuni sada batti, aga soola piiramatult.

Kõike, mida taeva Jumal käsib, tehtagu taeva Jumala koja jaoks
 hoolega, sest miks peaks viha tulema kuninga ja tema poegade riigi
 peale?

Ja teile tehakse teatavaks, et ühegi preestri, leviidi, laulja,
 väravahoidja, templisulase või muu Jumala koja teenri peale ei ole
 lubatud panna maksu, tolli ega muud koormist.

Ja sina, Esra, pane oma Jumala tarkust mööda, mis su käes on,
 kohtumõistjaid ja õigusetundjaid, kes kohut mõistaksid kogu
 rahvale teisel pool Frati jõge, kõigile, kes tunnevad sinu Jumala
 seadusi; aga neid, kes ei tunne, õpetage!

Ja igaühele, kes ei tee sinu Jumala seaduse ja kuninga seaduse
 järgi, mõistetagu täpselt kohut, olgu surmaks või pagendamiseks,
 rahakaristuseks või vangistuseks!”

Kiidetud olgu Issand, meie vanemate Jumal, kes pani kuningale
 südame peale Issanda koda Jeruusalemmas toredaks teha

ja kes pööras minu poole kuninga ja tema nõuandjate ja kõigi
 kuninga vägevate vürstide heatahtlikkuse! Nõnda ma sain kinnituse, et
 Issanda, mu Jumala käsi oli mu peal, ja ma kogusin Iisraelist
 peamehed, et need läheksid teele koos minuga.