Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
26Kogudusetelk Tee elamu kümnest vaibast, mis on korrutatud linasest lõimest,
 sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast; tee need
 kunstipäraselt sissekootud keerubitega!

Iga vaiba pikkus olgu kakskümmend kaheksa küünart ja iga vaiba
 laius neli küünart; kõigil vaipadel olgu samad mõõdud!

Viis vaipa seotagu üksteisega kokku, samuti seotagu ka teised
 viis vaipa üksteisega kokku!

Tee sinised aasad esimese vaiba servale, äärmisele esimeses
 reastuses; samasugused tee ka teise reastuse äärmise vaiba servale!

Tee viiskümmend aasa esimesele vaibale ja tee viiskümmend aasa
 vaiba servale, mis on teises reastuses; aasad olgu üksteisega
 kohakuti!

Tee ka viiskümmend kuldhaaki ja ühenda nende haakidega vaibad
 üksteise külge, et neist saaks täielik elamu!

Ja tee kitsekarvadest vaibad telgiks elamu peale; neid vaipu tee
 üksteist!

Iga vaiba pikkus olgu kolmkümmend küünart ja iga vaiba laius neli
 küünart; üheteistkümnel vaibal olgu samad mõõdud!

Seo kokku viis vaipa eraldi ja kuus vaipa eraldi, aga kuues vaip
 pane kahekordselt telgi suule!

Tee viiskümmend aasa esimese vaiba servale, äärmisele reastuses,
 ja viiskümmend aasa vaiba servale teises reastuses!

Tee viiskümmend vaskhaaki, pista haagid aasadesse ja ühenda telk
 üheks tervikuks!

Telgi vaipade liigse ülerippuvuse korral rippugu pool liigsest
 vaibast elamu tagaküljes!

Küünar siitpoolt ja küünar sealtpoolt telgi vaipade liigsest
 pikkusest rippugu üle elamu külgede, kattes seda siit- ja sealtpoolt!

Tee telgile kate punakaist jääranahkadest ja selle peale veel
 teine kate merilehmanahkadest!

Tee elamule akaatsiapuust püstipandavad lauad!
Iga laua pikkus olgu kümme küünart ja iga laua laius poolteist
 küünart!

Igal laual olgu kaks tappi, mis üksteisega on ühendatud; nõnda
 tee kõik elamu lauad!

Tee elamule laudu: kakskümmend lauda lõunapoolse külje jaoks
 lõuna poole!

Tee kahekümnele lauale alla nelikümmend hõbejalga: kaks jalga
 iga laua alla mõlema tapi jaoks!

Ja elamu teise külje jaoks, põhja poole, kakskümmend lauda
ja nende nelikümmend hõbejalga: kaks jalga iga laua all.
Aga elamu läänepoolse tagakülje jaoks tee kuus lauda!
Ja tee kaks lauda elamu tagakülje nurkade jaoks!
Need moodustagu kaksiklauad, mis on ühendatud alt üles kuni
 esimese rõngani; nõnda olgu see nende mõlemaga, neist saagu mõlemad
 nurgad!

Neid on siis kaheksa lauda ja nende hõbejalgu on kuusteist
 jalga: kaks jalga iga laua all.

Tee akaatsiapuust põiklatid: viis latti elamu ühe külje laudade
 jaoks,

viis latti elamu teise külje laudade jaoks ja viis latti elamu
 küljelaudade jaoks läänepoolses tagaküljes!

Keskmine põiklatt keset laudu kulgegu servast servani!
Karda lauad kullaga ja tee neile kullast rõngad lattide
 asemeiks; karda ka latid kullaga!

Siis püstita elamu plaani järgi, mis sulle mäel näidati!
Ja tee eesriie sinisest, purpurpunasest ja helepunasest
 lõngast ning korrutatud linasest lõimest, sisse kududes keerubite
 kujud!

Riputa see kullaga karratud nelja akaatsiapuust samba külge,
 millel on kuldhaagid ja mis seisavad neljal hõbejalal!

Riputa eesriie haakide külge ja vii sinna eesriide taha
 tunnistuslaegas! Ja eesriie eraldagu teile püha ja kõige pühamat
 paika!

Pane lepituskaas tunnistuslaekale peale kõige pühamas paigas!
Aseta laud eesriide ette ja lauaga kohakuti lambijalg elamu
 lõunapoolsesse külge; laud aga pane põhjapoolsesse külge!

Tee kate ka telgi uksele sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt
 kootuna!

Katte jaoks tee viis akaatsiapuust sammast ja karda need
 kullaga; nende haagid olgu kullast; ja vala neile viis vaskjalga!