Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Juuda kuningas Jootam Jootam oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat; ta ema nimi oli
 Jeruusa, Saadoki tütar.

Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu
 ta isa Ussija oli teinud, ainult ta ei tunginud Issanda
 templisse. Aga rahvas talitas veelgi kõlvatult.

Ta ehitas Issanda koja ülemise värava ja ta ehitas palju
 templikünka müüri.

Ta ehitas linnu Juuda mäestikku ning ehitas kindlustatud
 paiku ja torne metsadesse.

Ta sõdis ammonlaste kuninga vastu ning võitis nad; ja
 ammonlased andsid temale sel aastal sada talenti hõbedat, kümme
 tuhat koori nisu ja kümme tuhat koori otri; seda tõid ammonlased
 temale ka teisel ja kolmandal aastal.

Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda,
 oma Jumala ees.

Aga muud Jootami lood, kõik ta sõjad ja ettevõtmised, vaata,
 need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus.

Ta oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat.

Siis Jootam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 Taaveti linna. Ja tema poeg Aahas sai tema asemel kuningaks.