Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Juuda kuningas Amasja Amasja oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas kakskümmend üheksa aastat; ta ema nimi
 oli Jooaddan, Jeruusalemmast.

Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, aga mitte siirast
 südamest.

Kui tal oli kuningriik kindlalt käes, siis ta tappis ära
 oma sulased, kes olid maha löönud kuninga, tema isa.

Aga nende lapsi ta ei surmanud, sest nõnda on kirjutatud
 Seaduses, Moosese raamatus, milles Issand on käskinud ja
 öelnud: „Isad ei pea surema laste pärast ja lapsed ei pea surema
 isade pärast, vaid igaüks surgu oma patu pärast!”

Ja Amasja kogus kokku Juuda mehed ning seadis nad
 perekondade kaupa tuhande- ja sajapealikute juhatuse alla, kogu
 Juuda ja Benjamini; ja ta luges nad ära, kahekümneaastased ja
 üle selle, ja leidis neid olevat kolmsada tuhat valitud
 sõjakõlvulist meest, piigi- ja kilbikandjat.

Ja ta palkas Iisraelist sada tuhat vahvat võitlejat saja
 hõbetalendi eest.

Aga üks jumalamees tuli tema juurde ja ütles: „Kuningas!
 Iisraeli sõjavägi ei tohi minna koos sinuga, sest Issand ei ole
 Iisraeliga ega ühegi Efraimi lapsega.

Sest kui sa nõnda tugevdatult sõtta lähed, paneb Jumal sind
 komistama vaenlase ees; Jumalal on ju võimus aidata või panna
 komistama.”

Siis küsis Amasja jumalamehelt: „Aga kuidas jääb selle saja
 talendiga, mis ma olen andnud Iisraeli väehulgale?” Ja
 jumalamees vastas: „Issand võib sulle anda rohkem, kui see on!”

Seepeale eraldas Amasja selle väehulga, kes Efraimist oli
 tulnud tema juurde, et see läheks koju. Siis süttis nende viha
 väga põlema Juuda vastu ja nad läksid tulise vihaga koju tagasi.

Aga Amasja võttis julguse ja viis oma rahva välja, läks
 Soolaorgu ja lõi seirlastest maha kümme tuhat.

Ja Juuda lapsed võtsid kümme tuhat elusalt vangi, viisid
 nad ühe kalju tippu ja paiskasid kaljutipust alla, nõnda et
 nad kõik kukkusid puruks.

Aga väehulga mehed, keda Amasja oli tagasi saatnud, et nad
 ei tuleks sõtta koos temaga, tungisid Juuda linnadesse
 Samaariast kuni Beet-Hooronini ja lõid neist maha kolm tuhat
 ning riisusid palju saaki.

Ja seejärel, kui Amasja oli edomlasi löömast tagasi tulnud,
 tõi ta seirlaste jumalad ja pani need enesele jumalaiks,
 kummardas nende ees ja suitsutas neile.

Siis Issanda viha süttis põlema Amasja vastu ja ta läkitas
 tema juurde prohveti, kes temale ütles: „Mispärast sa otsid
 teise rahva jumalaid, kes ei suutnud päästa oma rahvast sinu
 käest?”

Ja kui prohvet temale nõnda ütles, vastas Amasja temale: „Kas
 me oleme pannud sinu kuningale nõuandjaks? Jäta järele! Miks
 peaks sind maha löödama?” Prohvet peatus ja ütles: „Ma tean, et
 Jumal on võtnud nõuks sind hävitada, sellepärast et sa teed
 nõnda ega võta kuulda minu nõu.”

Ja Juuda kuningas Amasja pidas nõu ning läkitas ütlema
 Iisraeli kuningale Joasele, Jehu poja Jooahase pojale: „Tule,
 vaadakem teineteisele näkku!”

Aga Iisraeli kuningas Joas läkitas Juuda kuningale
 Amasjale vastuse: „Liibanoni orjavits läkitas ütlema Liibanoni seedrile:
 Anna oma tütar naiseks mu pojale! Aga Liibanoni metsloomad
 läksid mööda ja tallasid orjavitsa ära.

Sa mõtled, vaata, et sa oled edomlased maha löönud ja
 seepärast ajab su süda sind püüdma au. Aga jää nüüd koju!
 Mispärast sa tikud õnnetusse, kus sa langed ise ja koos sinuga
 Juuda?”

Aga Amasja ei võtnud kuulda, sest see tuli Jumalalt, et
 neid anda Joase kätte, sellepärast et nad olid otsinud Edomi
 jumalaid.

Ja Iisraeli kuningas Joas tuli üles ja nad vaatasid
 teineteisele näkku, tema ja Juuda kuningas Amasja, Juudale
 kuuluvas Beet-Semesis.

Aga Juuda löödi maha Iisraeli ees ja igamees põgenes oma
 telki.

Ja Iisraeli kuningas Joas võttis kinni Juuda kuninga
 Amasja, Jooahase poja Joase poja, Beet-Semesis ja viis ta
 Jeruusalemma. Ta kiskus ka maha nelisada küünart Jeruusalemma
 müüri Efraimi väravast kuni Nurgaväravani.

Ja ta võttis ära kõik kulla ja hõbeda, samuti kõik
 riistad, mis leidusid Jumala kojas Oobed-Edomi juures, ja
 kuningakoja varanduse, võttis pantvange ja läks tagasi
 Samaariasse.

Aga Juuda kuningas Amasja, Joase poeg, elas pärast
 Iisraeli kuninga Joase, Jooahase poja surma viisteist aastat.

Ja muud Amasja lood, varasemad ja hilisemad, vaata, eks
 need ole kirja pandud Juuda ja Iisraeli Kuningate raamatus?

Ja alates sellest ajast, kui Amasja taganes Issanda
 järelt, peeti Jeruusalemmas tema vastu vandenõu. Ta põgenes
 Laakisesse, aga nad läkitasid mehed Laakisesse temale järele ja
 surmasid ta seal.

Ta tõsteti hobuse selga ja maeti oma vanemate juurde
 Juuda linna.