Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Juuda kuningas Joas Joas oli kuningaks saades seitse aastat vana ja ta valitses
 Jeruusalemmas nelikümmend aastat; ta ema nimi oli Sibja,
 Beer-Sebast.

Joas tegi, mis õige oli Issanda silmis preester Joojada
 kõigil elupäevil.

Joojada võttis temale kaks naist, ja temale sündis poegi ja
 tütreid.

Ja pärast seda oli Joasel südame peal Issanda koja
 parandamine.

Ta kutsus kokku preestrid ja leviidid ning ütles neile:
 „Minge Juuda linnadesse ja koguge kogu Iisraelist raha oma
 Jumala koja iga-aastaseks kohendamiseks, ja rutake sellega!”
 Aga leviidid ei rutanud.

Siis kutsus kuningas Joojada, ülempreestri, ja ütles
 temale: „Miks sa ei nõua leviitidelt, et nad tooksid Juudast ja
 Jeruusalemmast Issanda sulase Moosese seatud maksu Iisraeli
 kogudusele tunnistustelgi tarvis?

Sest nurjatu Atalja ja tema pojad tungisid Jumala kotta ja
 nad on ka kõik Issanda koja pühitsetud annid kulutanud baalide
 jaoks.”

Siis kuningas andis käsu, ja nad tegid ühe laeka ning
 asetasid selle Issanda koja väravasse, väljapoole.

Ja Juudas ja Jeruusalemmas kuulutati, et Issandale tuleb
 tuua maksu, mis Jumala sulane Mooses oli kõrbes Iisraelile peale
 pannud.

Ja kõik vürstid ning kogu rahvas olid rõõmsad ja tõid maksu ning
 heitsid laekasse, kuni see täis sai.

Ja iga kord, kui laegas viidi leviitide poolt kuninga ametnike
 juurde ja kui need nägid, et raha oli palju, tulid
 kuninga kirjutaja ja ülempreestri volinik, tühjendasid laeka ja
 kandsid selle siis tagasi ta paika; nõnda tegid nad päev-päevalt
 ja kogusid palju raha.

Ja kuningas ja Joojada andsid seda neile, kelle hooleks
 oli Issanda kojas tehtav töö, ja nemad palkasid kiviraiujaid ja
 puuseppi Issanda koda uuendama, samuti ka raud- ja vaskseppi
 Issanda koda kohendama.

Ja töötegijad töötasid ning parandamine edenes nende käes;
 nad seadsid Jumala koja korda, nagu see pidi olema, ja tegid
 selle kindlaks.

Ja kui nad olid sellega valmis saanud, siis nad tõid
 ülejäänud raha kuninga ja Joojada ette; ja sellest tehti Issanda
 koja riistu, teenistus- ja ohvririistu ja peekreid ja kuld- ja
 hõbeasju. Ja Issanda kojas ohverdati alati põletusohvreid,
 niikaua kui Joojada elas.

Aga Joojada sai vanaks ja elatanuks, ja ta suri; surres
 oli ta sada kolmkümmend aastat vana.

Ja ta maeti Taaveti linna kuningate juurde, sest ta oli
 Iisraelis head teinud Jumalale ja tema kojale.

Aga pärast Joojada surma tulid Juuda vürstid ja
 kummardasid kuningat; siis kuningas kuulas neid.

Ja nad jätsid maha Issanda, oma vanemate Jumala koja ning
 teenisid viljakustulpi ja jumalakujusid; siis tabas viha Juudat
 ja Jeruusalemma nende süü pärast.

Ta läkitas nende keskele prohveteid pöörama neid Issanda
 poole; ja need manitsesid neid, aga nad ei võtnud kuulda.

Siis täitis Jumala Vaim Sakarja, preester Joojada poja, ja
 tema astus rahva ette ning ütles neile: „Nõnda ütleb Jumal:
 Mispärast te astute üle Issanda käskudest? See ei õnnestu teil!
 Et te olete Issanda maha jätnud, siis jätab tema teid maha.”

Aga nad pidasid tema vastu vandenõu ja viskasid tema
 kuninga käsul Issanda koja õues kividega surnuks.

Kuningas Joas ei mõelnud armastusele, mida Sakarja isa
 Joojada temale oli osutanud, vaid tappis tema poja. Ja too ütles
 surres: „Issand näeb ja tasub!”

Ja aastavahetusel tuligi Süüria sõjavägi tema vastu; nad
 tulid Juudasse ja Jeruusalemma, hävitasid rahvalt kõik
 rahvajuhid ja läkitasid kogu oma saagi Damaskuse kuningale.

Kuigi Süüria sõjavägi oli tulnud väheste meestega, andis
 Issand nende kätte väga suure sõjaväe, sest nad olid maha
 jätnud Issanda, oma vanemate Jumala; nõnda mõisteti kohut Joase
 üle.

Ja kui nad tema kallalt ära läksid - nad jätsid ta
 maha raskesti haavatuna -, siis pidasid ta sulased tema vastu
 vandenõu preester Joojada poegade vere pärast; nad tapsid tema
 voodis ja nõnda ta suri. Ta maeti Taaveti linna, aga teda ei
 maetud kuningate hauda.

Ja need, kes pidasid tema vastu vandenõu, olid Saabad,
 ammonlanna Simeati poeg, ja Joosabad, moablanna Simriti poeg.

Aga tema pojad ja paljud ennustused tema kohta ja Jumala
 koja ehitamine, vaata, need on kirja pandud Kuningate raamatu
 „Seletuses”. Ja tema poeg Amasja sai tema asemel kuningaks.