Piibel.NET
Taanieli raamatu lisadTaanieli lisad
 
Eestikeelne Piibel 1997
3ASARJA PALVE Nad kõndisid keset tulelõõma, lauldes Jumalale ja kiites Issandat.
Siis Asarja jäi seisma ja palvetas, avas keset tuld oma suu ja ütles:
„Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal! Sinu nimi olgu ülistatud ja austatud igavesti!
Sest sina oled õiglane kõiges, mis sa meile oled teinud. Kõik sinu teod on õiged, ja sirged on sinu teed, kõik sinu otsused on tõde.
Sinu otsused on tõekohased kõiges, mis sa oled lasknud tulla meie ja meie vanemate püha linna Jeruusalemma peale. Sest tõe ja õigusega oled sa selle kõik lasknud tulla meie patu pärast.
Sest meie oleme pattu teinud ja sinust taganedes Seadusest loobunud, oleme eksinud kõiges ega ole kuulanud sinu käske.
Me ei ole meeles pidanud ega teinud nõnda, nagu sa oled käskinud meid teha, et meie käsi hästi käiks.
Kõik, mis sa meie peale oled läkitanud, ja kõik, mis sa meile oled teinud, oled sa korda saatnud õiglast kohut mõistes.
Sa oled meid andnud meie vaenlaste kätte, õelate, vihatud jumalasalgajate kätte, ja kuninga kätte, kes on kõige ülekohtusem ja kurjem kogu maailmas.
Nüüd me ei tohi suudki lahti teha: häbi ja teotus on osaks saanud sinu sulastele ja neile, kes sind austavad.
Ometi ära meid lõplikult hülga oma nime pärast ja ära tühista oma lepingut,
ära võta meie pealt oma halastust Aabrahami, sinu sõbra pärast, ja Iisaki, sinu sulase pärast, ja Iisraeli, sinu püha pärast -
neile oled sa tõotanud teha paljuks nende sugu nagu tähti taevas ja nagu liiva mererannas.
Sest meid on tehtud, Issand, kõige väiksemaks kõigist rahvaist, ja me oleme tänapäeval alandatud kogu maailmas oma pattude pärast.
Ja sellel ajal ei ole enam vürsti, ei prohvetit ega juhti, ei põletusohvrit ega tapaohvrit, ei roaohvrit ega suitsutusohvrit, ei paika sinu palge ees, kus võiksime ohverdada ja halastust leida.
Aga ka murtud südame ja rõhutud vaimuga võetagu meid vastu, otsekui tooksime põletusohvriks jääri ja härgi ja kümneid tuhandeid lihavaid lambaid.
Nõnda olgu meie ohver täna sinu palge ees, ja lepita oma järelkäijad, sest ei jää ju häbisse need, kes sinu peale loodavad.
Nüüd me järgime sind kõigest südamest, kardame sind ja otsime sinu palet. Ära jäta meid häbisse,
vaid talita meiega oma armu ja suure halastuse kohaselt!
Päästa meid oma imetegude läbi ja austa oma nime, Issand!
Ja häbenegu kõik, kes sinu sulastele teevad kurja, jäägu nad häbisse kogu oma väe ja vägevusega ja murtagu nende võim!
Tundku nad, et sina oled Issand, ainus Jumal, ja austatud kogu maailmas!”
Kuninga sulased, kes olid nad tulle visanud, kütsid ahju lakkamata maapigi ja tõrvaga, takkude ja hagudega.
Ja leek tõusis ahju kohal neljakümne üheksa küünrani,
levis ja põletas ahju ümber ära need kaldealased, kelleni see ulatus.
Aga Issanda ingel oli laskunud alla ahju koos Asarja ja nendega, kes olid tema juures, ja ingel ajas tuleleegi ahjust välja
ning tekitas ahju keskpaigas otse karastavalt puhuva tuule. Ja tuli ei puudutanud neid ega teinud neile ei valu ega viga.
 
 

KOLME MEHE KIITUSLAUL TULISES AHJUS Siis need kolm ahjus laulsid ja austasid ja kiitsid Jumalat nagu ühest suust, öeldes:
„Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti! Kiidetud olgu sinu auline püha nimi, üliväga ülistatud ja ülendatud ikka ja igavesti!
Ole kiidetud oma püha auhiilguse templis ja ülistatud lauluga ning üliväga austatud igavesti!
Ole kiidetud sina, kes sa keerubite peal istudes vaatad alla sügavikku, ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
Ole kiidetud oma kuningriigi aujärjel ja ülistatud lauluga ning ülendatud igavesti!
Ole kiidetud taevavõlvil, kuulugu sulle laul ja austus igavesti!
Kiitke, kõik Issanda teod, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, taevad, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, Issanda inglid, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kõik taevased veed, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kõik väehulgad, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, päike ja kuu, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, taevatähed, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kogu vihm ja kaste, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kõik tuuled, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, tuli ja lõõsk, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, pakane ja palavus, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kastetilgad ja lumehelbed, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, öö ja päev, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, valgus ja pimedus, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, jää ja külm, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, härmatis ja lumi, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, piksed ja pilved, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiida, maa, Issandat, laula talle ja ülenda teda igavesti!
Kiitke, mäed ja kõrgendikud, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kõik maa taimed, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, mered ja jõed, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, allikad, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, mereloomad ja kõik vees liikujad, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kõik taeva linnud, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, kõik metsa- ja koduloomad, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, inimlapsed, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiida, Iisrael, Issandat, laula talle ja ülenda teda igavesti!
Kiitke, Issanda preestrid, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, Issanda sulased, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, vagade vaimud ja hinged, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, pühad ja südamest alandlikud, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti!
Kiitke, Hananja, Asarja, Miisael, Issandat, laulge talle ja ülendage teda igavesti! Sest tema on meid välja kiskunud surmavallast, tema on meid päästnud surmast. Tema on meid päästnud tulisest ahjust ja on meid välja toonud lõõmavast tulest.
Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
Kiitke kõik, kes kardate Issandat, jumalate Jumalat, laulge ja tänage, sest tema heldus kestab igavesti!”