Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Nõdrausuliste kohtlemisest Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle!
Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult
 taimetoitu.

Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö, ja
 kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal
 on tema vastu võtnud.

Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle?
 Oma isanda ees ta seisab või langeb.
 Aga ta jääb seisma, sest Issand suudab teda püsti hoida.

Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine
 hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises
 kindel!

Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda Issandale;
 kes sööb, sööb Issandale, sest ta tänab Jumalat, ja kes ei söö,
 jätab söömata Issandale ja tänab Jumalat.

Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure
 iseenesele,

sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme,
 siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme - me
 oleme Issanda päralt.

Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta
 oleks nii surnute kui elavate Issand.

Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina,
 miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala
 kohtujärje ette,

nagu on kirjutatud:
 „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.”


  Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru
 andma.

Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem
 võtkem kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või
 kiusatuseks!

Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski pole
 ebapuhas iseenesest, vaid on keelatud üksnes sellele, kes arvab
 midagi keelatu olevat - sellele on see keelatud.

Aga kui su vend saab toidu pärast kurvaks, siis sa ei käi
 enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma toiduga seda, kelle eest
 Kristus on surnud!

Ja ärgu olgu teotatav see, mis teie jaoks on hea.
Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja
 rahu ja rõõm Pühas Vaimus.

Sest kes sel kombel teenib Kristust, see on Jumalale
 meelepärane ja tunnustatud inimeste poolt.

Niisiis, taotlegem seda, mida on vaja rahuks ja
 üksteise ülesehitamiseks!

Ära kisu toidu pärast maha Jumala teost! Kõik on küll
 puhas, kuid häda inimesele, kes sööb teisele komistuseks!

Hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua ja mitte teha seda,
 mis on su vennale komistuseks.

Usku, mis sul on, pea iseenese jaoks Jumala ees. Õnnis
 on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta
 leiab õige olevat.

Kui aga keegi sööb kõheldes, siis on ta süüdi mõistetud,
 sest see ei tule ta usust. Aga kõik, mis ei tule usust, on patt.