Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
28Jeesuse ülestõusmine Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma
 nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine
 Maarja hauda vaatama.

Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel,
 laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle
 peale.

Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha
 nagu surnud.

Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke!
 Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.

Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta
 ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!

Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles
 äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal
 te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”

Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga
 lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.

Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles: „Olge
 rõõmsad!” Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade
 ümbert kinni ja kummardasid teda.

Siis Jeesus ütles neile: „Ärge kartke! Minge ning teatage
 mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, ja seal saavad nad
 mind näha.”

Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned
 valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli
 sündinud.

Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda
 sõduritele rohkesti raha.

Nad õpetasid: „Öelge: „Jeesuse jüngrid tulid öösel ja
 varastasid tema ära, kui me magasime.”

Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me
 teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta.”

Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja
 seda juttu levitatakse juutide seas tänini.

Jeesus ilmub jüngritele ja läkitab nad evangeeliumi
 
 kuulutama
Need üksteist jüngrit läksid aga Galileasse sinna
 mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna.

Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga
 kahevahel.

Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on
 antud kõik meelevald taevas ja maa peal.

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,
 ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse

ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil
 käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu
 lõpuni.”