Piibel.NET
Jesaja
 
Eestikeelne Piibel 1997
66Issanda kohus ja Siioni tulevane õnneaeg Nõnda ütleb Issand: Taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te tahate mulle ehitada, ja kus saaks siis olla mu hingamispaik?
On ju minu käsi selle kõik teinud ja nõnda on see kõik sündinud, ütleb Issand. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees.
Ons inimese mahalööja härja tapjaga võrdne? Koera kaela käänaja lamba ohverdajaga? Sea vere tooja roaohvri toojaga? Ons ebajumala austaja viiruki suitsutajaga võrdne? Nõnda nagu need on valinud oma teed ja nende hing armastab nende jäledusi,
nõnda valin minagi nende jaoks piinu ja saadan neile sellepärast hirmuvärinaid; sest kui ma hüüdsin, siis ei vastanud ükski, kui ma rääkisin, siis nad ei kuulnud, vaid tegid kurja mu silmis ja valisid, mis on mulle vastumeelt.

  Kuulge Issanda sõna, kes te värisete tema sõna ees: Teie vennad, kes teid vihkavad, kes teid ära tõukavad minu nime pärast, ütlevad: „Issand olgu auline, et saaksime näha teie rõõmu!” Aga nad peavad jääma häbisse!
Kuule! Lärm linnast! Hääl templist! Issanda hääl, kes tasub kätte oma vaenlastele.
Juba enne lapsevaeva sünnitab Siion, enne kui temale tulevad valud, toob ta poeglapse ilmale.
Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas maa sünnitatakse üheainsa päevaga või tuleb rahvas ilmale ühekorraga? Kuid niipea kui Siion tunneb valusid, toob ta ka kohe oma lapsed ilmale.
Kas mina avan emakoja, ilma et laseksin sünnitada? Või peaksin mina, sünnitama saatja, sulgema emakoja? ütleb su Jumal.
Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate! Olge väga rõõmsad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite,
et võite imeda ja küllastuda tema troostirindadest, et võite juua ja ennast kosutada tema ohtrast emarinnast!

  Sest nõnda ütleb Issand: Vaata, ma juhin tema juurde rahu otsekui jõe, ja rahvaste rikkused otsekui tulvava oja; teie lapsi kantakse kätel ja hellitatakse põlvedel.
Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid - ja teid trööstitakse Jeruusalemmas.
Teie näete seda ja teie süda rõõmustab, teie luud-liikmed kasvavad nagu värske rohi. On tuntav, et Issanda käsi on tema sulastega, aga ta needus tema vaenlastega.
Sest vaata, Issand tuleb tules ja tema sõjavankrid on otsekui tuulekeeris, et kätte tasuda vihalõõsas ja sõitluse tuleleekidega.
Sest Issand mõistab kõige liha üle tule ja mõõgaga kohut ja Issanda poolt mahalööduid on siis palju.

  Kes endid pühitsevad ja puhastavad rohuaedade jaoks, järgnedes
 mõnele endi keskelt, ning sealiha, jäleduste ja hiirte sööjad saavad
 otsa üheskoos, ütleb Issand.

Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki
 rahvaid ning keeli; ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust.

Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast
 pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, Puudi ja Luudi ammuküttide
 juurde, Tubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole
 kuulnud minust räägitavat ega ole neil aimu minu auhiilgusest; ja need
 kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust.

Ja nad toovad kõik teie vennad kõigi rahvaste seast
 ohvriannina Issandale; nad toovad nad hobuste, vankrite ja tõldadega,
 muulade ja kärmete kaamelitega mu pühale mäele Jeruusalemma,
 ütleb Issand, otsekui Iisraeli lapsed toovad puhtais astjais roaohvri
 Issanda kotta.

Ja nendegi hulgast ma võtan leviitpreestreid, ütleb Issand.

  Sest otsekui uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad minu palge ees, ütleb Issand, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi.
Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kogu inimsugu mu ette kummardama, ütleb Issand.

 
 Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes
 astusid üles mu vastu; sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu,
 ja nad on jälkuseks kogu inimsoole.”