Piibel.NET
Jesaja
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Siioni tütarde karistus Sel päeval haaravad seitse naist
 kinni ühest mehest, öeldes:
 „Me sööme omaenese leiba ja kanname omaenese riideid, kui meid ainult hüütaks sinu nime järgi. Võta ära meie teotus!”

Jeruusalemma õnnelik tulevik Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning
 maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile.

Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda
 hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud,

siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud
 Jeruusalemmast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga.

Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga
 kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest
 kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks.

Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning
 ulualuseks rajuilma ja vihma puhul.