Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
17Manasse järeltulijate pärisosa Liisuosa tuli ka Manasse suguharule, sest ta oli Joosepi
 esmasündinu; Maakirile, Manasse esmasündinule, Gileadi isale,
 sai Gilead ja Baasan, sest ta oli sõjamees.

Teisedki Manasse lapsed said osa oma suguvõsade kaupa:
 Abieseri lapsed, Heeleki lapsed, Asrieli lapsed, Sekemi lapsed,
 Heeferi lapsed ja Semida lapsed; need olid Joosepi poja Manasse
 lapsed, mehed nende suguvõsade kaupa.

Aga Selofhadil, kes oli Manasse poja Maakiri poja Gileadi
 poja Heeferi poeg, ei olnud poegi, vaid olid ainult tütred; ja
 need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.

Ja need astusid preester Eleasari, Joosua, Nuuni poja, ja
 vürstide ette, öeldes: „Issand käskis Moosest anda meile
 pärisosa meie vendade keskel!” Siis anti neile Issanda käsu
 järgi pärisosa nende isa vendade keskel.

Nõnda langes Manassele kümme mõõduosa peale Gileadimaa ja
 Baasani, mis on teisel pool Jordanit,

sest Manasse tütred said oma pärisosa tema poegade keskel
 ja Gileadimaa oli Manasse ülejäänud poegade päralt.

Ja Manasse maa-ala oli Aaserist Mikmetati suunas, mis on ida
 pool Sekemit: siis läheb piir paremat kätt Een-Tappuahi elanike
 juurde.

Tappuahi maa sai Manassele, aga Tappuah Manasse maa-alal
 efraimlastele.

Siis laskub piir Kaanaojale; need linnad, mis on lõuna pool
 oja, kuuluvad Efraimile Manasse linnade keskel; Manasse maa-ala
 on põhja pool oja. Piir lõpeb meres:

sellest lõunapoolne maa kuulub Efraimile ja põhjapoolne
 Manassele, ja selle piiriks on meri; põhjas puudutavad need
 Aaserit ja idas Issaskari.

Issaskarist ja Aaserist kuulusid Manassele: Beet-Sean ja
 selle tütarlinnad, Jibleam ja selle tütarlinnad, Een-Doori
 elanikud ja selle tütarlinnad, Taanaki elanikud ja selle
 tütarlinnad ja Megiddo elanikud ja selle tütarlinnad, kolm
 kõrgendikku.

Aga manasselased ei suutnud vallutada neid linnu ja
 kaananlased jäid elama sinna maale.

Kui Iisraeli lapsed said tugevamaks, siis panid nad
 kaananlaste peale töökohustuse ega ajanud neid hoopiski mitte
 ära.

Joosepi suguharu nuriseb Ja jooseplased rääkisid Joosuaga ning ütlesid: „Mispärast
 sa oled mulle andnud pärisosaks ühe liisuosa ja ühe mõõduosa? Ma
 olen ju arvurikas rahvas, sest senini on Issand mind
 õnnistanud.”

Ja Joosua vastas neile: „Kui sa oled nii arvurikas rahvas,
 siis mine metsa ja laasta enesele sealt, perislaste ja refalaste
 maalt, kui Efraimi mäestik on sulle kitsas!”

Aga jooseplased vastasid: „Mäestikust ei jätku meile; ja
 kõigil kaananlastel, kes elavad tasasel maal, on
 raudsõjavankrid, nii neil, kes on Beet-Seanis ja selle
 tütarlinnades, kui ka neil, kes on Jisreeli orus.”

Siis ütles Joosua Joosepi soole, Efraimile ja Manassele,
 nõnda: „Sina oled arvurikas rahvas ja sinul on suur jõud, sul
 ärgu olgu üksainus liisuosa,

vaid sulle saagu mäestik; see on küll metsane, aga raiu
 seda, siis saavad sulle ka selle ääremaad. Sest sa pead
 kaananlased ära ajama, kuigi neil on raudsõjavankrid ja kuigi
 nad on tugevad!”