Piibel.NET
Estri raamatu lisadEstri lisad
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Ahasverose ja Haamani kiri Ärakiri sellest kirjast on see: „Suur kuningas Ahasveros
 kirjutab asehaldureile ja alluvaile maavalitsejaile kahekümne
 seitsmel maal Indiast Etioopiani nõnda:

Kuigi ma valitsen paljusid rahvaid ja maailm on minu valduses,
 olen ma nõuks võtnud oma vägevusest hoolimata mitte uhkustada, vaid
 alati talitada armulikult ja heatahtlikult, et minu alamad saaksid
 igapidi rahulikult elada. Ma tahan taastada rahu, mida kõik
 inimesed igatsevad, kehtestades riigis korra, et reisimine oleks
 julgestatud kuni kaugeimate piirideni.

Aga kui ma oma nõuandjalt küsisin, kuidas seda lõplikult korda
 saata, siis Haaman, kes on meie juures oma tarkusega silma
 paistnud, püsivat poolehoidu ja vankumatut truudust osutanud ja
 kes on kuninglikus palees au poolest teisel kohal

- tema on meile näidanud, et maailma kõigi rahvahõimude sekka on hajutatud
 üks vaenulik rahvas, kes oma seaduste tõttu on riius kõigi
 rahvastega ja jätab alati tähele panemata kuninga käsud, nõnda et meie
 poolt kavatsetud laitmatut riigikorda ei saa täide viia.

Seda nüüd arvesse võttes, et see ainus rahvas on alati vaenujalal
 kõigi inimestega, elab teistest erinevalt, võõraste seaduste järgi,
 vihkab meie ettevõtmisi, teeb kõige hullemat kurja, nõnda et
 kuningriik head põlve ei saagi -

seepärast oleme käskinud, et kõik need, keda Haaman teile kirjas kätte
 näitab, tuleb koos naiste ja lastega vähimagi armu ja halastuseta
 vaenumõõgaga sootuks hukata käesoleva aasta kaheteistkümnenda
 kuu, adarikuu neljateistkümnendal päeval,

et need, kes enne ja nüüd on olnud ja on vaenulikud, ühel ja
 selsamal päeval langeksid surmavalda, et tulevikus meie riigis oleks alati
 rahu ja kord.”