Piibel.NET
Estri raamatu lisadEstri lisad
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Mordokai unenägu Suure kuninga Ahasverose teisel valitsemisaastal, niisanikuu
 esimesel päeval nägi Mordokai und. Ta oli Jairi poeg, kes oli Simei
 poeg, kes oli Kiisi poeg, Benjamini suguharust.

Ta oli Juuda mees ja elas Suusani linnas, oli tähtis mees ja
 teenis kuninglikus palees.

Ta oli nende vangide hulgast, kes Paabeli kuninga
 Nebukadnetsari poolt olid Jeruusalemmast vangi viidud koos Juuda
 kuninga Jekonjaga.

Tema unenägu oli niisugune: „Vaata, kisa ja kära, äike ja
 maavärin - segadus oli maa peal.

Ja ennäe, esile tuli kaks suurt lohemadu, mõlemad valmis
 võitlema. Neil oli vali hääl.

Ja nende hääle mõjul valmistusid kõik paganad sõjaks, et võidelda
 õigete rahva vastu.

Ja vaata, see oli pime ja sünge päev. Oli häda ja viletsus,
 õnnetused ja suur segadus olid maa peal.

Kogu õigete rahvas kohkus, kartes kurja, mis neid ähvardas, ja
 nad valmistusid surema ning hüüdsid Jumalat appi.

Nende kisendamise peale tuli otsekui väikesest allikast suur, veerohke
 jõgi.

Tuli valgus ja päike tõusis. Ja alandatud ülendati ning nad
 neelasid ära auväärsed.”

Kui Mordokai ärkas, olles näinud und ja seda, mida
 Jumal kavatses teha, hoidis ta selle alal oma südames ja püüdis seda
 igapidi mõista kuni järgmise ööni.

Vandenõu kuninga vastu Mordokai magas palees ühes Bigtani ja Teresiga, kuninga kahe
 eunuhhiga, kes paleed valvasid.

Ta kuulis nende kõnelusi, uuris nende kavatsusi ja sai teada, et
 nad valmistusid pistma kätt kuningas Ahasverose külge. Siis ta teatas
 sellest kuningale.

Ja kuningas kuulas üle mõlemad eunuhhid. Kui nad
 üles tunnistasid, siis viidi nad hukkamisele.

Ja kuningas laskis need lood meelespidamiseks kirja panna. Ka
 Mordokai kirjutas need üles.

Pärast seda määras kuningas Mordokai palee teenistusse ja
 andis talle kingitusi.

Agaglane Haaman, Hammedata poeg, kellest kuningas lugu pidas,
 püüdis aga Mordokaile ja tema rahvale kurja teha kuninga kahe eunuhhi
 hukkamise pärast.