Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
47Jumala tegude ülistus ajaloosJa pärast teda tõusis Naatan,
 kes prohvetlikult kuulutas Taaveti päevil. 

Just nagu rasv eraldatakse tänuohvrist,
 nõnda erines Taavet Iisraeli lastest. 

Ta mängis lõvidega nagu sokukestega
 ja karudega, nagu oleksid need lambatalled. 

Eks ta oma nooruses tapnud hiiglase
 ja võtnud teotuse rahva pealt,
 tõstes oma käe lingukiviga
 ja lüües maha Koljati hooplemise. 

Sest ta hüüdis appi Issandat, Kõigekõrgemat,
 ja Issand andis rammu tema paremale käele
 vägeva sõjamehe hävitamiseks
 ning oma rahva sarve + Sarv oli juutidele jõu ja väe sümbol.   ülendamiseks. 

Siis ülistati teda kümne tuhande pärast
 ja kiideti Issanda õnnistuse pärast
 temale aukrooni andes. 

Sest ta lõi ümberkaudseid vaenlasi
 ja purustas oma vastased vilistid,
 murdes katki nende sarve tänapäevani. 

Kõigis oma tegudes andis ta kiitust
 Pühale, Kõigekõrgemale, ülistussõnadega.
 Ta laulis kõigest südamest
 ja armastas oma Loojat. 

Ja ta paigutas altari ette lauljad
 ning neilt kõlasid võluvad viisid. 

Ta andis pidupäevadele hiilguse
 ja korraldas pühade ajad täiuslikult,
 nõnda et Issanda püha nime kiideti
 ja pühamu kajas varahommikust alates. 

Issand võttis ära tema patud
 ja ülendas tema sarve igaveseks ajaks,
 andes temale kuningriigi lepingu
 ja aujärje Iisraelis. 

Pärast teda tõusis tark poeg,
 kes tema tõttu kõikjal leidis rahu. 

Saalomon valitses rahu päevil,
 tema, kellele Jumal andis rahu igalt poolt,
 et ta ehitaks tema nimele koja
 ja valmistaks pühamu igaveseks ajaks. 

Kui tark sa olid noores eas
 ja taipu täis otsekui jõgi. 

Sinu vaim kattis maa
 ja selle sa täitsid
 mõistukõneliste tähendamissõnadega. 

Sinu nimi ulatus kaugetele saartele
 ja sind armastati sinu rahumeele pärast. 

Maad imetlesid sind sinu laulude,
 ütluste, tähendamissõnade ja seletuste pärast. 

Issanda Jumala nimel,
 keda nimetatakse Iisraeli Jumalaks,
 sa kogusid kulda nagu tina
 ja kuhjasid hõbedat,
 otsekui oleks see tinamaak. 

Aga sa kallutasid oma niuded naiste poole
 ja andsid oma ihu nende meelevalda. 

Sa soetasid häbipleki oma au külge
 ja rüvetasid oma seemne.
 Sa tõid oma laste peale viha
 ja suure kurvastuse,
 olles nõnda mõistmatu, 

et ainuvalitsus jagunes kaheks
 ja Efraimist sai alguse
 sõnakuulmatu kuningriik. 

Aga Issand ei lõpeta oma halastust
 ega lase ühtki oma sõna tühja minna,
 ei kaota ka mitte oma valitu järglasi
 ega hävita selle sugu, kes teda on armastanud.
 Ta jättis Jaakobile jäägi
 ja Taavetile temast väljunud juure. 

Ja Saalomon läks magama oma vanemate juurde
 ning jättis enese järeltulijaks oma soost Rehabeami,
 rumaluselt rikka ja mõistuselt puuduliku,
 kes oma nõu järgi sundis rahva taganema, 

ja Jerobeami, Nebati poja,
 kes saatis Iisraeli pattu tegema
 ning avas Efraimile patutee.
 Ja nende patte sai väga palju,
 sellepärast nad viidi ära oma maalt. 

Jah, nad leiutasid igasugu kurja,
 kuni karistus neid tabas.