Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
48Jumala tegude ülistus ajaloos Ja Eelija tõusis, prohvet otsekui tuli, tema sõna põles nagu tõrvik.
Tema saatis neile näljahäda, ja suures ägeduses vähendas nende sugu.
Issanda sõnaga sulges ta taeva ja selsamal kombel laskis ta tule kolm korda alla tulla.
Kuidas küll sind austati, Eelija, sinu imetegude pärast! Kes võiks kiidelda, et ta on sinuga sarnane,
kes sa Kõigekõrgema sõnaga äratasid surnu surmast ja surmavallast,
kes sa kihutasid kuningaid hukatusse ja auväärseid nende asemeilt,
kes sa kuulsid Siinail ähvardust ja Hoorebil karistusotsuseid,
kes sa võidsid kuningaid kättemaksjaiks ja prohveteid sinu järeltulijaiks,
sind võeti üles tulemöllus tuliste hobustega vankris,
sinust on kirjutatud, et sa noomid seatud ajal, vaigistad viha, enne kui see puhkeb, pöörad isade südamed poegade poole ja taastad Jaakobi suguharud.
Õndsad, kes said sind näha ja rahuldustundega läksid magama. Aga meie ju veel elame!
Kui tuulepööris oli peitnud Eelija, siis tema vaim täitis Eliisa. Oma elupäevil ei vankunud Eliisa ühegi vürsti ees ja keegi ei suutnud teda alistada.
Ükski asi ei olnud talle võimatu ja tema keha rääkis prohvetlikult veel hauaski.
Elades tegi ta imetegusid ja surnunagi olid tema teod imelised.
Sellest kõigest hoolimata ei parandanud rahvas meelt ega jätnud maha oma patte, kuni nad vangidena viidi oma maalt ja pillutati kõigisse maadesse.
Järele jäi ainult vähe rahvast ja üks vürst Taaveti kojale. Mõned neist tegid, mis õige oli, teised aga kuhjasid patte.
Hiskija kindlustas oma linna ja juhtis sinna sisse vett. Ta murdis raudriistadega läbi kalju ja ehitas veehoidlad.
Tema päevil tuli Sanherib üles ja läkitas Rabsake; too läks ja tõstis oma käe Siioni vastu ning hooples oma ülbuses.
Siis värisesid nende südamed ja käed ja nad vaevlesid otsekui sünnitajad.
Nad hüüdsid appi Issandat, halastajat, sirutades oma käsi tema poole. Ja Püha kuulis neid otsekohe taevas ning vabastas Jesaja käe läbi:
ta lõi assüürlaste leeri ja tema ingel hävitas nad.
Sest Hiskija tegi, mis oli Issandale meelepärane, ja jäi kindlaks oma isa Taaveti teedele, nagu oli käskinud prohvet Jesaja, suur ja usaldusväärne oma nägemustes.
Tema päevil läks päike tagasi ja kuninga elu pikendati.
Vaimus suurena nägi ta tulevikku ja trööstis leinajaid Siionis.
Ta kuulutas, mis tuleb kuni igavikuni, ja salajasi asju enne nende sündimist.