Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
33Iisraeli laste rännakud kõrbes Need on Iisraeli laste rännakud, kui nad lahkusid Egiptusemaalt
 väehulkadena Moosese ja Aaroni juhtimisel.

Mooses kirjutas Issanda käsul üles nende rännakute peatuspaigad.
 Ja need on nende rännakud peatuspaikade järgi:

nad läksid teele Raamsesest esimeses kuus, esimese kuu
 viieteistkümnendal päeval; päeval pärast paasapüha läksid Iisraeli
 lapsed välja kõrgele tõstetud käe abiga kõigi egiptlaste nähes.

Ja egiptlased matsid, keda Issand oli nende seast maha löönud,
 kõik esmasündinud, ja Issand mõistis kohut nende jumalate üle.

Iisraeli lapsed läksid teele Raamsesest ja lõid leeri üles Sukkotti.
Ja nad läksid teele Sukkotist ja lõid leeri üles Eetamisse, mis
 on kõrbe ääres.

Ja nad läksid teele Eetamist ja pöördusid tagasi Pii-Hahirotti,
 mis on vastu Baal-Sefonit, ja lõid leeri üles Migdoli kohale.

Ja nad läksid teele Pii-Hahirotist ja läksid merest läbi
 kõrbesse, käisid kolm päevateekonda Eetami kõrbes ja lõid leeri üles Maarasse.

Ja nad läksid teele Maarast ja jõudsid Eelimisse; Eelimis oli
 kaksteist veeallikat ja seitsekümmend palmipuud; ja nad lõid seal
 leeri üles.

Ja nad läksid teele Eelimist ja lõid leeri üles Kõrkjamere äärde.
Ja nad läksid teele Kõrkjamere äärest ja lõid leeri üles Siini kõrbe.
Ja nad läksid teele Siini kõrbest ja lõid leeri üles Dofkasse.
Ja nad läksid teele Dofkast ja lõid leeri üles Aalusesse.
Ja nad läksid teele Aalusest ja lõid leeri üles Refidimi, aga
 seal ei olnud rahval vett joomiseks.

Ja nad läksid teele Refidimist ja lõid leeri üles Siinai kõrbe.
Ja nad läksid teele Siinai kõrbest ja lõid leeri üles Kibrot-Hattaavasse.
Ja nad läksid teele Kibrot-Hattaavast ja lõid leeri üles Haserotti.
Ja nad läksid teele Haserotist ja lõid leeri üles Ritmasse.
Ja nad läksid teele Ritmast ja lõid leeri üles Rimmon-Peretsi.
Ja nad läksid teele Rimmon-Peretsist ja lõid leeri üles Libnasse.
Ja nad läksid teele Libnast ja lõid leeri üles Rissasse.
Ja nad läksid teele Rissast ja lõid leeri üles Kehelatasse.
Ja nad läksid teele Kehelatast ja lõid leeri üles Saaferi mäe juurde.
Ja nad läksid teele Saaferi mäe juurest ja lõid leeri üles Haraadasse.
Ja nad läksid teele Haraadast ja lõid leeri üles Makhelotti.
Ja nad läksid teele Makhelotist ja lõid leeri üles Taahatti.
Ja nad läksid teele Taahatist ja lõid leeri üles Taarahisse.
Ja nad läksid teele Taarahist ja lõid leeri üles Mitkasse.
Ja nad läksid teele Mitkast ja lõid leeri üles Hasmonasse.
Ja nad läksid teele Hasmonast ja lõid leeri üles Moserotti.
Ja nad läksid teele Moserotist ja lõid leeri üles Bene-Jaakanisse.
Ja nad läksid teele Bene-Jaakanist ja lõid leeri üles Hor-Hagidgadisse.
Ja nad läksid teele Hor-Hagidgadist ja lõid leeri üles Jotbatasse.
Ja nad läksid teele Jotbatast ja lõid leeri üles Abronasse.
Ja nad läksid teele Abronast ja lõid leeri üles Esjon-Geberisse.
Ja nad läksid teele Esjon-Geberist ja lõid leeri üles Siini
 kõrbe, see on Kaadesisse.

Ja nad läksid teele Kaadesist ja lõid leeri üles Hoori mäe
 juurde Edomimaa piirile.

Ja preester Aaron läks Issanda käsul üles Hoori mäele ning suri
 seal neljakümnendal aastal pärast Iisraeli laste lahkumist
 Egiptusemaalt, viienda kuu esimesel päeval.

Ja Aaron oli sada kakskümmend kolm aastat vana, kui ta suri
 Hoori mäel.

Ja Aradi kuningas, kaananlane, kes elas Kaananimaa lõunaosas,
 sai kuulda Iisraeli laste tulekust.

Ja nad läksid teele Hoori mäe juurest ja lõid leeri üles Salmonasse.
Ja nad läksid teele Salmonast ja lõid leeri üles Puunoni.
Ja nad läksid teele Puunonist ja lõid leeri üles Obotti.
Ja nad läksid teele Obotist ja lõid leeri üles Ijje-Abarimi
 Moabi maa-alal.

Ja nad läksid teele Ijjimist ja lõid leeri üles Diibon-Gaadi.
Ja nad läksid teele Diibon-Gaadist ja lõid leeri üles Almon-Diblataimi.
Ja nad läksid teele Almon-Diblataimist ja lõid leeri üles
 Abarimi mäestikku Nebo ette.

Ja nad läksid teele Abarimi mäestikust ja lõid leeri üles Moabi
 lagendikele, Jordani äärde Jeeriko kohale.

Ja Jordani ääres lõid nad leeri üles Beet-Jesimotist kuni
 Aabel-Sittimini Moabi lagendikel.

Kaananimaa piirid ja maa jaotamine Ja Issand rääkis Moosesega Moabi lagendikel Jordani ääres
 Jeeriko kohal, öeldes:

„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te lähete üle
 Jordani Kaananimaale,

siis ajage eneste eest ära kõik maa elanikud ja purustage kõik
 nende jumalakujud; hävitage kõik nende valatud kujud ja tehke maatasa
 kõik nende ohvrikünkad!

Võtke maa oma valdusesse ja asuge sinna, sest ma annan selle
 maa teile päranduseks!

Maa jaotatagu liisu läbi teile pärisosaks, vastavalt teie
 suguvõsadele: suuremale andke rohkem pärisosaks ja väiksemale vähem
 pärisosaks - kuhu temale liisk langeb, see saagu temale; te peate
 saama pärisosa oma vanemate suguharude järgi.

Aga kui te ei aja ära maa elanikke eneste eest, siis saavad
 need, keda te neist alles jätate, okkaiks teie silmadele ja astlaiks
 teie külgedele, ja nad ohustavad teid sellel maal, kus te asute.

Ja siis sünnib, et ma talitan teiega nõnda, nagu ma mõtlesin
 talitada nendega.”