Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
32Suguharud, kes jäävad ida poole Jordanit Ruubenlastel ja gaadlastel oli palju karja, väga palju. Kui nad
 nägid Jaaserimaad ja Gileadimaad, vaata, siis oli see sobiv paik
 karjale.

Ja gaadlased ja ruubenlased tulid ning rääkisid Moosesega ja
 preester Eleasariga ja koguduse vürstidega, öeldes:

„Atarot, Diibon, Jaaser, Nimra, Hesbon, Elaale, Sebam, Nebo ja Beon,
maa, mida Issand lõi Iisraeli koguduse ees, on karjamaa, ja su
 sulastel on karja.”

Ja nad ütlesid veel: „Kui me su silmis oleme armu leidnud, siis
 antagu see maa omandiks su sulastele! Ära vii meid üle
 Jordani!”

Aga Mooses vastas gaadlastele ja ruubenlastele: „Kas peavad teie
 vennad minema sõtta, teie aga jääte siia?

Miks võtate Iisraeli lastelt julguse minna sellele maale, mille
 Issand on neile andnud?

Nõnda tegid teie vanemad, kui ma Kaades-Barneast läkitasin neid
 maad vaatama:

kui nad jõudsid Kobaraorgu ja nägid maad, siis nad võtsid
 Iisraeli lastelt julguse minna maale, mille Issand oli neile andnud.

Sel päeval süttis Issanda viha põlema ja ta vandus, öeldes:
Need mehed, kes on tulnud Egiptusest, kahekümneaastased ja üle
 selle, ei saa näha maad, mille ma vandega tõotasin Aabrahamile,
 Iisakile ja Jaakobile, sest nad ei ole ustavalt käinud mu järel,

peale Kaalebi, kenislase Jefunne poja, ja Joosua, Nuuni poja,
 sest nemad on ustavalt käinud Issanda järel.

Ja Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta laskis neid
 hulkuda kõrbes nelikümmend aastat, kuni oli otsa saanud kogu see
 sugupõlv, kes oli kurja teinud Issanda silmis.

Ja vaata, te olete nüüd tõusnud oma vanemate asemele, te patuste
 inimeste sigidikud, et veelgi õhutada Issanda vihaleeki Iisraeli
 vastu.

Kui te taganete tema järelt, siis ta jätab rahva veel kauemaks
 kõrbe ja te hukkate kogu selle rahva.”

Siis nad astusid tema juurde ja ütlesid: „Me ehitame siia
 karjatarad oma loomadele ja linnad oma väetitele,

me ise aga varustume kärmesti käima Iisraeli laste ees, kuni
 oleme nad nende paika viinud. Aga meie väetid jäävad kindlustatud
 linnadesse maa elanike pärast.

Me ei pöördu koju tagasi enne, kui igamees Iisraeli lastest on
 saanud oma pärisosa,

sest me ei taha koos nendega saada pärisosa teiselt poolt Jordanit
 ega kaugemalt, kuna me saame oma pärisosa siitpoolt Jordanit, ida
 poolt.”

Ja Mooses vastas neile: „Kui te teete nõnda, kui te Issanda ees
 varustate endid sõjaks

ja iga teie varustatu läheb Issanda ees üle Jordani, kuni ta
 oma vaenlased on enese eest ära ajanud

ja maa on alistatud Issanda ees, ja kui te alles seejärel
 pöördute tagasi, siis te olete süüta Issanda ja Iisraeli ees
 ning see maa jääb Issanda ees teie omandiks.

Aga kui te ei tee nõnda, vaata, siis te teete pattu Issanda
 vastu ja saate tunda oma karistust, mis teid tabab!

Ehitage oma väetitele linnad, lammastele ja kitsedele tarad ja tehke,
 mida olete lubanud!”

Ja gaadlased ja ruubenlased rääkisid Moosesega, öeldes:
 „Su sulased teevad, nagu meie isand käsib.

Meie lapsed, meie naised, meie kari ja kõik meie muud loomad jäävad
 siia Gileadi linnadesse,

aga su sulased, kõik sõjaks varustatud, lähevad sinna üle, et
 sõdida Issanda ees, nagu mu isand on käskinud.”

Siis Mooses andis nende pärast käsu preester Eleasarile ja
 Joosuale, Nuuni pojale, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peameestele,

ja Mooses ütles neile: „Kui gaadlased ja ruubenlased lähevad
 koos teiega üle Jordani, kõik, kes on varustatud sõjaks Issanda ees,
 ja kui maa alistub teile, siis andke Gileadimaa neile omandiks!

Aga kui nad ei lähe varustatult koos teiega sinna üle, siis nad
 peavad elama Kaananimaal teie keskel!”

Siis vastasid gaadlased ja ruubenlased, öeldes: „Mida Issand on
 öelnud su sulastele, seda me teeme.

Me läheme sõjaks varustatult Issanda ees üle Kaananimaale, et
 meie pärisosa jääks meile siiapoole Jordanit.”

Ja Mooses andis neile, gaadlastele ja ruubenlastele ja Joosepi
 poja Manasse poolele suguharule emorlaste kuninga Siihoni kuningriigi
 ja Baasani kuninga Oogi kuningriigi, maa ja selle linnad ühes
 maa-aladega, selle maa linnad ümberkaudu.

Ja gaadlased ehitasid üles Diiboni, Ataroti, Aroeri,
Atrot-Soofani, Jaaseri, Jogbeha,
Beet-Nimra ja Beet-Haarani kindlustatud linnad ja karjatarad.
Ja ruubenlased ehitasid üles Hesboni, Elaale, Kirjataimi,
Nebo ja Baal-Meoni, nende nimed muudeti, ja Sibma. Nad panid
 linnadele, mis nad üles ehitasid, omad nimed.

Ja Manasse poja Maakiri pojad läksid Gileadi, vallutasid selle,
 ja emorlased, kes seal olid, aeti ära.

Ja Mooses andis Gileadi Manasse pojale Maakirile ning too asus sinna.
Ja Manasse poeg Jair läks ning vallutas nende telklaagrid ja
 nimetas need „Jairi telklaagriteks”.

Ja Nobah läks ning vallutas Kenati ja selle tütarlinnad ja
 nimetas selle Nobahiks enese nime järgi.