Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
17Ohvripaik Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Aaroni ja ta poegade ning kõigi Iisraeli lastega ja ütle
 neile: Issand on käskinud öelda nõnda:

Kes iganes Iisraeli soost tapab härja või lamba või kitse, leeris
 või väljaspool leeri,

aga ei vii seda kogudusetelgi ukse juurde ohvrianni toomiseks
 Issandale Issanda eluaseme ees, sellele loetakse see veresüüks: ta on
 valanud verd, ja see mees tuleb hävitada oma rahva seast!

Seepärast toogu Iisraeli lapsed oma ohvriloomad, mis nad seni väljal
 tapsid, ja viigu kogudusetelgi ukse juurde preestri kätte ja tapku
 need tänuohvriks Issandale!

Ja preester piserdagu veri Issanda altarile kogudusetelgi ukse
 ees ning süüdaku rasv põlema Issandale meeldivaks lõhnaks!

Ja nad ei tohi enam tappa oma tapaohvreid paharettidele, kelle
 järel nad hoora viisil käivad: see olgu nende sugupõlvedele igaveseks
 seaduseks!

Ja ütle neile: Igaüks Iisraeli soost ja nende keskel asuvaist
 võõraist, kes ohverdab põletus- või tapaohvrit,

aga ei vii seda kogudusetelgi ukse juurde Issandale
 ohverdamiseks, tuleb hävitada oma rahva seast!

Vere söömise keeld Ja kui keegi Iisraeli soost ja nende keskel asuvaist võõraist
 sööb mingisugust verd, siis ma pööran oma palge selle veresööja vastu
 ja hävitan tema ta rahva seast.

Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari
 jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab
 temas oleva hinge tõttu.

Seepärast ma olen öelnud Iisraeli lastele: Ükski teist ei tohi
 verd süüa, ka teie keskel asuv võõras ei tohi verd süüa!

Igaüks Iisraeli lastest ja nende keskel asuvaist võõraist, kes
 kütib söödava jahilooma või linnu, peab selle vere maha kallama ja
 mullaga katma.

Sest kõige liha hing on tema hinge sisaldav veri. Ja ma ütlen
 Iisraeli lastele: Te ei tohi süüa mitte ühegi liha verd, sest iga
 liha hingeks on ta veri. Igaüks, kes seda sööb, hävitatagu!

Ja igaüks, kes sööb raibet või mahamurtud looma, olgu
 päriselanik või võõras, peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning
 olema õhtuni roojane; siis ta on puhas!

Aga kui ta ei pese ja oma ihu ei loputa, siis ta kannab oma
 patusüüd.”