Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Ihu ebapuhtusest ja korraldused selle kõrvaldamiseks Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„Rääkige Iisraeli lastega ja öelge neile: Iga mees, kellel on
 ihust voolus, on selle vooluse tõttu roojane.

Ja tema roojasus vooluse pärast on niisugune: ta ihu kas eritab
 voolust või on ta ihu voolusest ummuksis - selles on tema roojasus.

Iga ase, millel magab see, kellel on voolus, saab roojaseks, ja
 iga ese, millel ta istub, saab ka roojaseks.

Igaüks, kes puudutab tema aset, peab pesema oma riided ja
 loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.

Ja kes istub esemel, millel on istunud see, kellel on voolus,
 peab pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.

Ja kes puudutab selle ihu, kellel on voolus, see peab pesema oma
 riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.

Ja kui see, kellel on voolus, sülitab selle peale, kes on puhas,
 siis peab viimane pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema
 õhtuni roojane.

Ja iga sadul, millega sõidab see, kellel on voolus, saab roojaseks.
Ja igaüks, kes puudutab midagi, mis on olnud tema all, on õhtuni
 roojane, ja kes kannab neid asju, peab pesema oma riided ja loputama
 ennast veega ning olema õhtuni roojane.

Ja igaüks, keda puudutab see, kellel on voolus, ilma et oleks
 oma käsi veega loputanud, peab pesema oma riided ja loputama ennast
 veega ning olema õhtuni roojane.

Ja saviastja, mida puudutab see, kellel on voolus, tuleb puruks
 lüüa; aga kõiki puuriistu tuleb veega loputada.

Ja kui see, kellel on voolus, saab puhtaks oma voolusest, siis
 ta lugegu enesele puhastamiseks seitse päeva, pesku oma riided ja
 loputagu ihu voolava veega, siis ta on puhas!

Kaheksandal päeval võtku ta enesele kaks turteltuvi või kaks
 muud tuvi ja tulgu Issanda ette kogudusetelgi ukse juurde ning andku
 need preestrile!

Ja preester ohverdagu need: üks patuohvriks ja teine
 põletusohvriks, ja preester toimetagu tema eest lepitust Issanda ees
 ta vooluse pärast!

Ja kui mõnel mehel on olnud seemnevoolus, siis ta loputagu kogu
 oma ihu veega; ta on õhtuni roojane!

Kõik riided ja kõik nahad, mille peal seemnevoolus on aset
 leidnud, pestagu veega ja need olgu õhtuni roojased!

Ja kui mees magab oma seemnega naise juures, siis nad loputagu
 endid veega ja nad on õhtuni roojased!

Ja kui naisel on voolus, ta ihust voolab verd, siis ta ei ole
 puhas seitse päeva ja igaüks, kes teda puudutab, on õhtuni roojane.

Ja kõik, mille peal ta magab oma ebapuhtuse ajal, on roojane,
 samuti on roojane kõik, mille peal ta istub.

Ja igaüks, kes puudutab tema aset, peab pesema oma riided
 ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane.

Ja igaüks, kes puudutab mõnda eset, millel naine on istunud, peab
 pesema oma riided ja loputama ennast veega ning olema õhtuni roojane!

Ja kui midagi on aseme peal või eseme peal, millel ta on
 istunud, ja keegi puudutab seda, siis ta on õhtuni roojane.

Ja kui mees ometi magab tema juures ja ta kuuverd jääb mehe
 külge, siis on viimane seitse päeva roojane ja iga ase, millel ta
 magab, on ka roojane.

Ja kui mõne naise verevoolus kestab pikemat aega, ilma et see
 oleks kuuveri, või kui see kestab üle ta kuuvere päevade, siis ta on
 roojane oma ebapuhta vooluse kestusel nagu kuuvere ajalgi.

Iga ase, millel ta magab kogu oma vooluse aja, on samasugune
 nagu ta ase kuuvere ajal, ja kõik esemed, millel ta istub, saavad
 roojaseks, nagu ta kuuvere roojasuse ajal.

Igaüks, kes neid puudutab, saab roojaseks; ta pesku oma riided
 ja loputagu ennast veega; ta on õhtuni roojane!

Aga kui naine saab puhtaks oma voolusest, siis ta lugegu seitse
 päeva ja pärast seda on ta puhas!

Ja kaheksandal päeval võtku ta enesele kaks turteltuvi või kaks
 muud tuvi ja viigu need preestrile kogudusetelgi ukse juurde!

Ja preester ohverdagu üks neist patuohvriks ja teine
 põletusohvriks ning preester toimetagu tema eest lepitust Issanda ees
 ta ebapuhta vooluse pärast!

Nõnda te peate Iisraeli lapsed hoidma eemal ebapuhtusest, et nad
 ei sureks oma roojasusest, roojastades minu eluaset, mis on teie
 keskel!

See on seadus selle kohta, kellel on mingi voolus ja kellel
 seeme voolab, tehes teda roojaseks,

ja selle kohta, kellel on kuuverejooks ja kellel on muu voolus,
 olgu meeste- või naisterahvas, ja mehe kohta, kes magab naise juures,
 kui see ei ole puhas.”