Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Orjade seadus Ja need on seadused, mis sa pead panema nende ette:
kui sa ostad sulaseks heebrealase, siis ta teenigu kuus aastat,
 aga seitsmendal saagu ta vabaks lunamaksuta.

Kui ta tuli üksinda, mingu ta ka üksinda; kui ta oli naisemees,
 mingu naine koos temaga.

Kui ta isand andis temale naise ja see sünnitas temale poegi või
 tütreid, siis naine ja lapsed jäävad isandale, aga tema mingu üksinda.

Aga kui sulane ütleb kindla meelega: Ma armastan oma isandat,
 naist ja lapsi, ma ei taha vabaks saada,

siis tema isand viigu ta Jumala ette ja seadku ukse või piitjala
 juurde: ta isand torgaku tal kõrv naaskliga läbi ja ta teenigu igavesti.

Kui keegi müüb oma tütre teenijaks, siis see ei tohi sulaste
 taoliselt ära minna.

Kui ta ei meeldi oma isandale, kes tema on määranud enesele, siis
 lasku see teda lunastada; aga tal ei ole luba teda müüa võõrale
 rahvale, kui ta tema hülgab.

Aga kui ta määrab tema oma pojale, siis ta peab temale andma
 tütre õigused.

Kui ta võtab enesele veel teise naise, siis ei tohi esimesele
 vähendada toitu, katet ja abieluõigust.

Aga kui ta tema suhtes ei täida neid kolme tingimust, siis ta võib
 maksuta ära minna, ilma lunarahata.

Seadused isikuvastaste süütegude kohta Kes teist inimest lööb, nõnda et see sureb, seda tuleb karistada
 surmaga!

Aga kui ta teda ei ole varitsenud, vaid Jumal on lasknud ta
 tema kätte sattuda, siis ma määran sulle ühe paiga, kuhu ta võib põgeneda.

Aga kui keegi on riivatu oma ligimese vastu, tappes tema
 kavalusega, siis sa pead tema võtma surmamiseks isegi mu altari eest!

Kes lööb oma isa või ema, seda karistatagu surmaga!
Kes röövib inimese, kas ta selle müüb või see leitakse tema
 käest, seda karistatagu surmaga!

Kes neab oma isa või ema, seda karistatagu surmaga!
Kui mehed riidlevad ja üks lööb teist kivi või tööriistaga,
 nõnda et teine ei sure, vaid lamab asemel,

siis on lööja süüta, kui teine tõuseb üles ja saab õues kepi
 najal käia; ometi peab ta temale tasuma viidetud aja eest ja
 hoolitsema, et ta saaks terveks.

Kui keegi lööb kepiga oma sulast või teenijat, nõnda et ta
 tema käe all sureb, siis tuleb teda karistada.

Aga kui too jääb veel päevaks või paariks elama, siis ei tule
 teda karistada, sest too oli ju ostetud tema raha eest.

Kui mehed taplevad ja tõukavad lapseootel naist,
 nõnda et see enneaegselt sünnitab, muud kahju aga ei teki, siis tuleb
 süüdlast rahaga karistada; nõnda nagu naise mees temalt nõuab, nõnda
 andku ta seda nurisünnituse pärast.

Aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu,
silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu,
põletus põletuse vastu, haav haava vastu, vorp vorbi vastu.
Kui keegi lööb oma sulase või teenija silma ja rikub selle,
 siis ta peab tema silma pärast vabaks laskma.

Ja kui ta lööb oma sulasel või teenijal hamba välja, siis ta
 peab tema hamba pärast vabaks laskma.

Seadused looma poolt tekitatud kahjude kohta Kui härg kaevleb surnuks mehe või naise, siis tuleb härg
 kividega surnuks visata ja tema liha ei tohi süüa, härja omanik aga
 on süüta.

Aga kui seesama härg oli varem kaevleja ja selle omanikku
 hoiatati juba ammu, ent tema ei takista seda ja härg tapab mehe või
 naise, siis visatagu härg kividega surnuks ja surmatagu ka ta omanik!

Kui temale aga määratakse lunastushind, siis ta peab andma
 niipalju hinge lunaraha, kui temale määratakse.

Kui see härg kaevleb poega või tütart, siis tuleb temaga
 talitada sellesama seaduse järgi.

Kui härg kaevleb sulast või teenijat, siis tuleb nende
 isandale anda kolmkümmend hõbeseeklit, härg aga visatagu kividega
 surnuks!

Kui keegi jätab kaevu lahti või kaevab kaevu, aga ei kata seda,
 mille tõttu langeb sinna härg või eesel,

siis peab kaevu omanik andma hüvituse; ta tasugu looma omanikule
 rahas, aga korjus jäägu temale.

Kui kellegi härg kaevleb surnuks teise mehe härja, siis tuleb
 elus härg müüa ja raha pooleks jagada; ka surnud härg tuleb poolitada.

Aga kui on teada, et see härg oli juba varem kaevleja ja selle
 omanik ei ole seda takistanud, siis ta peab selle täiesti asendama:
 härg härja vastu; aga korjus jäägu temale.

Seadused süütegude hüvitamise kohta Kui keegi varastab härja või lamba ja tapab või müüb selle, siis
 ta peab andma viis härga härja vastu ja neli lammast lamba vastu!