Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
34Kättemaks Diina teotamise pärast Kord läks Diina, Lea tütar, kelle Lea oli Jaakobile ilmale
 toonud, maa tütreid vaatama.

Aga maa vürsti hiivlase Hamori poeg Sekem nägi teda, võttis tema,
 magas ta juures ja naeris ta ära.

Kuid ta hing kiindus Diinasse, Jaakobi tütresse, ja ta armastas
 tütarlast ning rääkis tütarlapsele meelitusi.

Ja Sekem rääkis oma isa Hamoriga, öeldes: „Võta see tüdruk mulle
 naiseks!”

Jaakob aga sai kuulda, et ta tütar Diina oli ära teotatud. Aga et
 ta pojad olid tema karjaga väljal, siis Jaakob vaikis, kuni nad
 koju tulid.

Ja Hamor, Sekemi isa, läks Jaakobi juurde, et temaga rääkida.
Jaakobi pojad tulid väljalt, kui nad sellest olid kuulda saanud;
 mehed olid nördinud ja nende viha süttis väga põlema, et ta
 Jaakobi tütre juures magades oli Iisraelis teinud häbiteo; sest
 nõnda ei tohtinud teha.

Ja Hamor rääkis nendega, öeldes: „Mu poja Sekemi hing on
 kiindunud teie tütresse. Andke ta ometi temale naiseks!

Saage meiega langudeks, andke meile oma tütreid ja võtke enestele
 meie tütreid,

ja jääge meie juurde elama! Maa on lahti teie ees, elage,
 rännake ja kodunege siin!”

Ja Sekem ütles tema isale ja vendadele: „Kui ma teie silmis armu
 leian, siis annan teile, mida te minult nõuate.

Pange mulle peale ükskõik kui palju mõrsjahinda ja kingitusi: ma
 annan, mida te minult nõuate. Andke ainult tütarlaps mulle
 naiseks!”

Siis kostsid Jaakobi pojad Sekemile ja tema isale Hamorile,
 rääkides aga kavalasti, sellepärast et ta nende õe Diina oli ära
 teotanud,

ja ütlesid neile: „Me ei või teha niisugust asja, et anname oma
 õe mehele, kellel on eesnahk, sest see oleks meile häbiks.

Ainult sel tingimusel oleme teiega nõus, kui saate meie
 sarnaseiks, lastes kõik oma meesterahvad ümber lõigata.

Siis me anname oma tütreid teile ja võtame teie tütreid
 enestele, elame üheskoos teiega ja saame üheks rahvaks.

Aga kui te ei võta meid kuulda ega lase endid ümber lõigata,
 siis võtame oma tütre ja läheme ära.”

Ja nende sõnad olid head Hamori ja Hamori poja Sekemi silmis.
Ja noor mees ei kõhelnud nõnda tegemast, sest ta ihaldas Jaakobi
 tütart; ja tema oli lugupeetum kui kõik teised ta isakojas.

Siis Hamor ja ta poeg Sekem läksid oma linna väravasse ja
 rääkisid oma linna meestega, öeldes:

„Need mehed on rahuarmastajad meie suhtes. Elagu ja rännaku nad
 siin maal! Sest maa, vaata, laiub ju nende ees igat kätt. Siis
 võtame enestele naisteks nende tütreid ja anname oma tütreid
 neile.

Aga ainult sel tingimusel on mehed meiega nõus meie juures elama
 ja saama meiega üheks rahvaks, kui meil kõik meesterahvad ümber
 lõigatakse, nõnda nagu nemad ise on ümber lõigatud.

Nende karjad ja varandus ja kõik nende veoloomad, eks need saa
 siis meile. Olgem ainult nendega nõus, siis nad asuvad meie
 juurde elama!”

Ja nad võtsid kuulda Hamorit ja tema poega Sekemit, kõik, kes ta
 linna väravast läbi käisid; ja kõik meesterahvad lõigati ümber,
 kõik, kes ta linna väravast läbi käisid.

Aga kolmandal päeval, kui nad olid valudes, võtsid kaks Jaakobi
 poega, Siimeon ja Leevi, Diina vennad, kumbki oma mõõga ja
 läksid takistamatult linna ja tapsid ära kõik meesterahvad.

Nad tapsid mõõgateraga ka Hamori ja tema poja Sekemi, võtsid
 Sekemi kojast Diina ja läksid ära.

Jaakobi pojad tulid haigetele kallale ja riisusid linna,
 sellepärast et nad nende õe olid ära teotanud.

Nad võtsid ära nende lambad ja kitsed, veised ja eeslid ja mis iganes
 oli linnas või väljal.

Nad viisid ära kõik nende varanduse ja kõik nende lapsed ja
 naised, ja riisusid kõik, mis kodades oli.

Aga Jaakob ütles Siimeonile ja Leevile: „Te saadate mind
 õnnetusse, sellepärast et te mind olete teinud vihatavaks maa
 elanike, kaananlaste ja perislaste hulgas! Mul on vähe mehi: kui
 nad kogunevad mu vastu, siis nad löövad mind ja me hukkume,
 niihästi mina kui mu pere!”

Kuid nemad vastasid: „Kas ta siis tohtis talitada meie õega nagu
 hooraga?”