Piibel.NET
Toobit
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Teekond Meediasse Aga nemad jõudsid oma teed käies õhtuks Tigrise jõe äärde ja
 ööbisid seal.

Kui noormees astus jõkke suplema, siis üks kala kargas veest
 välja ja tahtis noormehe ära neelata.

Aga ingel ütles talle: „Püüa see kala kinni!” Siis noormees
 haaras kala ja viskas selle kaldale.

Ja ingel ütles talle: „Lõika kala lõhki, võta süda, maks ja
 sapp ja hoia neid hoolsasti!”

Ja noormees tegi nõnda, nagu ingel teda käskis. Aga kala nad
 küpsetasid ja sõid.

Siis läksid mõlemad edasi, kuni nad jõudsid Ekbatana lähedale.
Ja noormees ütles inglile: „Asarja, mu vend, milleks need on:
 kala maks, süda ja sapp?”

Ingel vastas temale: „Süda ja maks on selleks, et kui kedagi
 vaevab deemon ehk kuri vaim, siis tuleb nendega suitsutada mehe või
 naise ees, ja teda ei vaevata enam.

Sapp on aga inimese võidmiseks, kellel on valged laigud silmades.
 Siis ta paraneb.”

Ja kui nad jõudsid Ekbatanasse,
siis ingel ütles noormehele: „Vend, täna ööbime Ragueli juures,
 tema on sinu sugulane ja temal on üksainus tütar, Saara nimi.

Ma räägin tema pärast, et ta antaks sulle naiseks, sest tema
 pärand langeb sinule. Sina oled ju ainus tema suguvõsast. Ja tüdruk on
 ka ilus ning tark.

Kuule aga nüüd mind, ma räägin tema isaga, ja kui me Ragaust
 tagasi läheme, siis teeme pulmad. Sest ma tean, et Moosese seaduse
 järgi ei saa Raguel teda anda mitte ühelegi teisele mehele surma ära
 teenimata. Sest sinul on õigus pärand saada enne kõiki teisi mehi.”

Noormees ütles siis inglile: „Asarja, mu vend! Ma olen kuulnud,
 et seda tüdrukut on antud seitsmele mehele, ja need kõik on hukkunud
 pruudikambris.

Mina olen nüüd oma isa ainus poeg ja ma kardan, et kui ma sisse
 lähen, siis ma suren nagu need eelmisedki, sest teda armastab kuri
 vaim, kes ei tee kurja teistele kui ainult neile, kes temale
 lähenevad.
 Nüüd ma kardan, et minagi suren ja saadan oma isa ja ema elu hauda
 valuga minu pärast. Neil ei ole teist poega, kes nad mataks.”

Aga ingel ütles temale: „Kas sa ei mäleta neid sõnu, mis isa
 sulle ütles, et sa võtaksid enesele naise oma suguvõsast? Nüüd
 kuule mind, vend: tema peab saama sinu naiseks! Ja üldse ära hooli
 kurjast vaimust, sest täna öösel antakse Saara sulle naiseks!

Kui sa lähed pruudikambrisse, siis võta suitsutusohvri tuhka ja
 pane selle peale pisut kala südant ja maksa ning suitsuta! Kui kuri
 vaim seda nuusutab, siis ta põgeneb ega tule iialgi enam tagasi.

Kui sa Saara juures oled, siis tõuske mõlemad ja hüüdke appi
 armulikku Jumalat! Tema päästab teid ja halastab! Ära karda, sest
 Saara on algusest peale sulle määratud ja sina pead ta päästma! Tema
 tuleb koos sinuga ja ma usun, et sa saad temalt lapsi.”

Kui Tobias seda kuulis, siis ta hakkas Saarat armastama ja ta
 hing kiindus temasse üliväga.