Piibel.NET
Toobit
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Toobiti patukahetsus Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses, üteldes:
„Issand, sina oled õiglane ja kõik sinu teod ja teed on halastus
 ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut!

Mõtle minu peale ja vaata mind! Ära nuhtle mind minu pattude ja
 eksimuste pärast, ka mitte selle pärast, millega minu vanemad on pattu
 teinud sinu ees!

Sest nemad ei võtnud kuulda sinu käske, ja sina andsid meid
 rüüstata, vangi viia, surma, ja pilkeiks kõigile rahvaile, kelle
 keskele me oleme pillutatud.

Ja nüüd on õiglased sinu paljud nuhtlused, mida sa paned minu
 peale minu ja minu vanemate pattude pärast, sest meie ei ole pidanud
 sinu käske. Meie ei ole ju sinu ees elanud tões.

Talita nüüd minuga, nagu sinu meelest hea on! Käsi ära võtta mu
 hing, et võiksin lahkuda ja mullaks saada, sest minul on parem surra
 kui elada! Olen ju kuulnud valelikke teotusi ja minu kurvastus on
 suur. Käsi, et juba nüüd saaksin lahti oma vaevast, igavesse
 asupaika! Ära pööra oma palet minult ära!”

Saara Selsamal päeval sündis, et Meedia Ekbatanas teotati ka Saarat,
 Ragueli tütart, tema isa teenijatüdrukute poolt.

Sest tema oli olnud kihlatud seitsme mehega, aga kuri vaim
 Asmodeus oli
 need tapnud, enne kui nad olid maganud temaga kui naisega. Ja tüdrukud
 ütlesid talle: „Oled sa meeletu, et tapad oma mehi? Sul on juba
 olnud seitse meest, aga mitte ühegagi pole sul õnne olnud!

Miks sa meid peksad? Kui nad on surnud, siis mine koos nendega!
 Et me iialgi ei näeks sinu poega või tütart!”

Kui ta seda kuulis, siis muutus ta väga kurvaks, nõnda et
 tahtis ennast puua. Aga siis ta ütles: „Mina olen oma isa ainuke. Kui
 ma seda teen, siis on see temale teotuseks ja ma saadan tema hallid
 juuksed murega hauda.”

Ja ta palvetas akna ees ning ütles: „Ole kiidetud, Issand, minu
 Jumal! Sinu püha ja auline nimi olgu kiidetud igavesti! Kiitku sind
 alati kõik sinu teod!

Ja nüüd, Issand, olen ma oma silmad ja palge pööranud sinu
 poole.

Käsi mind maa pealt ära võtta, et ma enam ei kuuleks teotust!
Sina tead, Issand, et ma olen puhas igast patust mehega
ja et ma ei ole määrinud oma nime ega oma isa nime minu
 vangipõlvemaal. Mina olen oma isa ainusündinu ja temal ei ole teist
 last, kes oleks tema pärija, ega ole ka lähemat sugulast või selle
 poega, et hoiaksin ennast temale naiseks. Olen juba seitse meest
 kaotanud, milleks ma veel elan? Kui sa ei taha mind surmata,
 siis käsi, et ma enam ei peaks kuulma teotamist!”

Jumal kuuleb palveid Ja mõlema palve võeti kuulda suure Raafaeli auhiilguse
 juuresolekul;

tema läkitati ravima neid mõlemaid: võtma Toobitilt valged laigud
 ja andma Ragueli tütar Saara naiseks Toobiti pojale Tobiasele ja
 siduma kurja vaimu Asmodeusi, sest Tobiasel oli õigus Saarat pärida.
 Selsamal ajal tuli Toobit tagasi ja läks oma kotta, ja Saara, Ragueli
 tütar, astus alla ülemisest kambrist.