Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Hoiatus ohtliku riiu eest Ära võitle vägeva inimesega, et sa ei langeks tema kätte!
Ära riidle rikka inimesega, et ta ei seaks sulle vastu oma kaalu: sest kuld on paljusid hukutanud ja kuningate südameid pööranud!
Ära vaidle sõnaka inimesega ja ära kuhja puid tema lõkkele!
Ära naljata harimatu inimesega, et sinu esivanemaid ei teotataks!
Ära sõitle inimest, kes patust pöördub, pea meeles, et meie kõik oleme süüalused!
Ära halvusta inimest, kui ta on vana, sest meistki mõni saab vanaks!
Ära tunne rõõmu kellegi surmast, mõtle, et me kõik peame surema!
Tarku mehi tuleb kuulata Ära põlga tarkade juttu, ja käi nende õpetussõnade järgi, sest neilt sa õpid tarkust ja suurte isandate teenimist!
Ära väldi vanade jutustusi, sest ka nemad on õppinud oma vanemailt, sest neilt sa õpid arukust ja vastuse andmist siis, kui on vaja!
Inimsuhetest Ära puhu lõkkele patuse süsi, et sina ise ei põleks tema tuleleegis!
Ära kaota enesevalitsust jultunu ees, et tema ei saaks seada otsekui lõksu sinu suhu!
Ära laena inimesele, kes on sinust vägevam, ja kui oled laenanud, siis pea seda kadunuks!
Ära käenda üle oma jõu, ja kui oled käendanud, siis mõtle maksmisele!
Ära käi kohut kohtumõistjaga, sest tema üle mõistetakse kohut seisusekohaselt!
Hulljulgega koos ära mine teele, et ta ei muutuks sulle tülikaks, sest ta teeb, mida tahab, ja tema mõtlematuse tõttu hukkud sinagi!
Ära mine riidu äkilise mehega, ja ära mine koos temaga kõrbeteekonnale, sest veri ei maksa tema silmis midagi, ja kus pole abi, seal ta lööb sinu maha!
Rumalaga ära pea nõu, sest tema ei suuda midagi salajas hoida!
Võõra nähes ära tee midagi salajast, sest sa ei tea, mida tema mõtleb teha!
Ära puista oma südant igaühele, tänu sa selle eest ei saa!