Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
37Sõprusest Iga sõber ütleb: „Minagi olen sõber”, mõni sõber on aga sõber ainult nime poolest.
Eks see ole mure surmani, kui kaaslane ja sõber muutub vaenlaseks?
Oh, kuri kalduvus! Kust sa oled ilmunud katma maad valega?
Mõni kaaslane tunnustab sõpra häil päevil, hädaajal on aga tema vastu.
Mõni kaaslane, kes sõbraga jagab kõhumuresid, haarab võitluse tulles siiski ka kilbi.
Sõpra ära unusta oma südames ja mõtle tema peale, kui oled rikas!
Nõuandjaist Iga nõuandja annab nõu, mõni annab aga nõu iseenese kasuks.
Hoia oma hinge nõuandja eest ja selgita enne, mida temal on vaja - sest vahest ta annab nõu iseenese kasuks, et ta sinule liisku heites
ei ütleks sulle: „Oled õigel teel”, ise aga jääb eemale seisma, et näha, mis sinuga juhtub.
Ära pea nõu sellega, kes sinule kõõrdi vaatab, ja varja oma kavatsust nende eest, kes sind kadestavad!
Naisega tema võistleja pärast ja pelguriga sõja pärast, kaupmehega müügi pärast ja ostjaga kauba pärast, kadedaga tänu pärast ja halastamatuga heategemise pärast, tahtejõuetuga mõne ettevõtmise pärast ja sulasega töö lõpetamise pärast, laisa orjaga töö raskuse pärast - niisugustega ära pea üldse nõu!
Pea aga alati nõu vaga mehega, kellest sa tead, et ta peab käske, kelle hing sarnaneb sinu hingega, ja kes, kui sa komistad, tunneb sulle kaasa!
Ja otsustagu südame nõu, sest keegi ei ole sinule ustavam kui see!
Sest mehe hing annab vahel rohkem teada kui seitse vahimeest, kes valve pidamiseks istuvad kõrges tornis.
Aga kõige selle juures palu Kõigekõrgemat, et ta tões juhataks sinu teed.
Õige ja vale tarkus Iga töö alguseks on arupidamine ja enne iga tegu olgu nõupidamine!
Südame muutlikkuse pärast võrsub neli haru:
hea ja kuri, elu ja surm. Aga keel valitseb neid alati.
Mõni osav mees õpetab teisi, iseenese jaoks on aga kõlbmatu.
Mõni targutab sõnadega, aga on vihatud. Seesugune on ilma igasugusest ülalpidamisest,
sest Issand ei ole talle andnud armu: tarkus puudub tal täiesti.
Mõni on tark iseenese meelest ja tema arukuse vilja saab usaldada ainult tema enese suus.
Tark mees õpetab oma rahvast ja tema arukuse vilja saab usaldada.
Tarka meest õnnistatakse rohkesti ja kõik, kes teda näevad, kiidavad teda õndsaks.
Inimese elu kestab piiratud arv päevi, aga Iisraeli päevad on loendamatud.
Kes oma rahva hulgas on tark, pälvib usalduse, ja tema nimi elab igavesti.
Mõõdukusest Laps, elus katsu oma hing läbi, ja vaata, mis temale on kahjulik - ära seda temale anna!
Sest kõik ei ole kasulik kõigile ja iga hing ei võta kõike heaks!
Ära ole täitmatu üheski naudingus ja ära priiska toitudega!
Sest suurest söömisest tuleb tõbi ja aplus toob kõhuvalu.
Apluse pärast on paljud surnud, aga kes iseennast valitseb, pikendab elu.