Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Manitsus põgeneda patu eest Laps, kui oled pattu teinud, siis ära enam tee, vaid palu andeks endised!
Põgene patu eest otsekui mao eest, sest kui sa temaga kokku puutud, salvab ta sind! Tema hambad on nagu lõvi hambad: need tapavad inimeste hinge.
Iga ülekohus on otsekui kaheterane mõõk, selle haav on ravimatu.
Vägivald ja ülbus hävitavad rikkuse: selsamal põhjusel hävib kõrgi koda.
Palve vaese suust jõuab Jumala kõrvadeni ja tema kohus tuleb ruttu.
Kes vihkab manitsust, käib patuse jälgedes, aga kes Issandat kardab, pöördub südames.
Suuresuulist tuntakse kaugelt ja tark teab, millal teine eksib.
Kes oma koda ehitab võõra rahaga, on nagu see, kes kogub enesele hauakive.
Patuste kogudus on takukoonal ja nende lõpp on tuleleegis.
Patuste tee on kividega sillutatud, aga selle lõpp on surmavalla sügavuses.
Tark ja rumal Kes Seadust järgib, valitseb oma mõtteid, ja täielik Issanda kartus on tarkus.
Ei saa õpetada seda, kes ei ole taibukas; on aga taibukust, mis kasvatab kibedust.
Targa tunnetus kasvab otsekui tõusev vesi ja tema nõuanne on elava allika sarnane.
Rumala süda on nagu katkine anum, see ei pea ühtki tarkust.
Kui taibukas kuuleb tarka sõna, siis ta kiidab seda, andes veel lisagi. Kuuleb seda aga kergemeelne, siis temale see ei meeldi ja ta heidab selle üle õla.
Rumala jutt on otsekui koorem teekonnal, aga targa huultelt leitakse, mis on meelepärane.
Targa suud otsitakse koguduses ja tema sõnadele mõteldakse südames.
Rumalale on tarkus nagu lagunenud koda, ja arulageda teadmiseks on arusaamatud sõnad.
Mõistmatule on õpetus nagu jalarauad jalgadel ja käerauad ümber parema käe.
Rumal tõstab naerdes häält, tark mees ainult naeratab vaikselt.
Targale on õpetus nagu kuldehe ja võru parema käe randmel.
Rumala jalg astub kiiresti kotta, aga kogenud mees jääb tagasihoidlikult läve ette.
Arutu piilub läbi ukse kotta, aga kasvatatud mees jääb välja seisma.
Ukse taga kuulatamine on inimese kasvatamatus, targale on aga seesugune häbitus piinaks.
Lobisejate huuled räägivad muidu, aga tarkade sõnu kaalutakse kaaluga.
Rumalate süda on nende suus, aga tarkade suu on nende südames.
Kui jumalakartmatu neab saatanat, siis ta neab omaenese hinge.
Keelepeksja rüvetab omaenese hinge ja naabrid vihkavad teda.