Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
18Jumala suurusest Tema, kes elab igavesti, on loonud viimse kui ühe.
Üksnes Issand on õige.
Väge kuulutada tema töid ei ole antud kellelegi, ja kes suudakski uurida tema suuri tegusid?
Kes saaks mõõta tema väe suurust? Ja kes võiks lisaks jutustada tema halastusest?
Neist ei ole midagi vähendada ega suurendada ja Issanda imeteod ei ole uuritavad.
Kui inimene arvab, et ta on jõudnud pärale, siis ta alles alustab, ja kui ta arvab, et ta on lõpetanud, siis ta on teadmatuses.
Inimese väiksusest Mis on inimene ja milleks ta kõlbab? Mis on tema õnn ja mis on tema õnnetus?
Inimese päevade hulk, kui neid on palju, on sada aastat.
Nagu veetilk meres ja liivatera, nõnda on tema vähesed aastad ühe igaviku päeva kõrval.
Seepärast on Issand nende vastu pikameelne ja valab nende peale oma halastust.
Ta näeb ja teab, et nende lõpp on ränk, seepärast ongi ta teinud suureks oma lepituse.
Inimese halastus puudutab tema ligimest, Issanda halastus aga kogu loodut. Tema karistab, kasvatab ja õpetab ja toob oma karja koju nagu karjane.
Ta halastab nende peale, kes võtavad õpetust, ja nende peale, kes tungivalt nõuavad tema õigusemõistmist.
Annetaja vältigu haavavaid sõnu Laps, head tehes ära tee etteheiteid ja anni juures ärgu olgu haavavaid sõnu!
Eks kaste jahuta palavust? Nõnda on sõna parem kui and.
Vaata, eks ole sõna rohkem kui hea and? Ja mehel, kes hästi teeb, on mõlemad.
Rumal teeb tänamatult etteheiteid ja kadeda and paneb silmad vett jooksma.
Ettenägelikkusest ja ettevaatusest Õpi, enne kui räägid, ja otsi tervist, enne kui haigus sind võtab!
Enne kohtumõistmist katsu iseennast läbi, siis leiad armu karistuse ajal.
Alandu, enne kui jääd haigeks, kui oled pattu teinud, pöördu!
Ära lase ennast takistada tõotust õigeaegselt täitmast, ja ära viivita surmani, oodates sellest vabastamist!
Enne kui tõotad, valmista ennast, ära ole inimese sarnane, kes Issandat kiusab!
Lõpu päevil mõtle Issanda viha peale, ja karistuse ajale, kui ta oma palge sinult pöörab!
Mõtle näljaajale külluse ajal, vaesuse ja puuduse peale rikkuse päevil!
Hommikust õhtuni voolab aeg ja Issanda ees sünnib kõik kiiresti.
Tark inimene on ettevaatlik kõiges ja kiusatuse päevil hoidub eksimast.
Iga arusaaja tunneb tarkust ja kiidab seda, kes selle on leidnud.
Kes õpetussõnadest aru saavad, on ka ise targad ja lasevad voolata tabavaid tähendamissõnu.
Enesevalitsusest Ära anna järele oma ihadele ja talitse oma himusid!
Kui annad oma hinge himude rahuldamisse, siis teeb see sind su vaenlaste naerualuseks.
Ära tunne rõõmu suurest priiskamisest, ära seo ennast niisuguse seltskonnaga!
Ära tee ennast vaeseks, pidutsedes laenatud rahaga, kui sul enesel ei ole midagi kukrus!