Piibel.NET
RuttRutt
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Boas naib Ruti ja Rutt saab Taaveti esiemaks Ja Boas läks väravasse ning istus seal; ja vaata, see lunastaja
 läks mööda, kellest Boas oli rääkinud, ja Boas ütles: „Tule istu
 siia, sina, mis su nimi nüüd ongi!” Ja see pöördus ning istus.

Ja Boas võttis kümme meest linna vanemaist ning ütles: „Istuge
 siia!” Ja need istusid.

Siis ta ütles lunastajale: „Noomi, kes tuli tagasi Moabi väljadelt,
 tahab ära müüa põlluosa, mis kuulus meie vennale Elimelekile.

Siis ma mõtlesin, et ma teatan sulle ja ütlen: Osta see nende
 ees, kes siin istuvad, ja mu rahva vanemate ees! Kui sa tahad
 lunastada, siis lunasta, aga kui sa ei taha lunastada, siis avalda
 mulle, et ma teaksin, sest peale sinu pole kedagi, kes võiks
 lunastada, ja sinu järel olen mina!” Ja ta ütles: „Mina lunastan!”

Siis ütles Boas: „Sel päeval, kui sa ostad Noomilt põllu, ostad
 sa selle ka moabi naiselt Rutilt, surnu naiselt, surnu nime
 taastamiseks tema pärisosal.”

Aga lunastaja ütles: „Ma ei saa siis seda enesele lunastada, et
 mitte rikkuda oma pärisosa. Lunasta sina enesele see, mida mina
 pidin lunastama, sest mina ei saa lunastada!”

Vanasti oli Iisraelis vabaksostu ja vahetuse puhul kogu asja
 kinnituseks seesugune viis: üks tõmbas sandaali jalast ja andis teisele;
 see oli Iisraelis tõendiks.

Ja lunastaja ütles Boasele: „Osta enesele!” ning tõmbas
 sandaali jalast.

Siis Boas ütles vanemaile ja kogu rahvale: „Te olete täna
 tunnistajad, et ma olen ostnud Noomilt kõik, mis kuulus Elimelekile,
 ja kõik, mis kuulus Kiljonile ja Mahlonile.

Ka olen ma moabi naise Ruti, Mahloni naise, ostnud enesele
 naiseks, et taastada surnu nimi ta pärisosal, et ei kaoks surnu nimi
 ta vendade hulgast ega ta kodukoha väravast; te olete täna selle
 tunnistajad.”

Ja kogu rahvas, kes oli väravas, samuti vanemad, ütlesid: „Meie
 oleme tunnistajad. Issand tehku naine, kes tuleb su kotta, Raaheli ja
 Lea sarnaseks, kes mõlemad ehitasid Iisraeli koja! Tee vägevaid
 tegusid Efratas, tee oma nimi kuulsaks Petlemmas!

Ja saagu su sugu Peretsi soo sarnaseks, kelle Taamar sünnitas
 Juudale, seemnest, mille Issand sulle annab sellest noorikust!”

Ja Boas võttis Ruti ning see sai tema naiseks; Boas heitis ta
 juurde ja Issand andis, et Rutt jäi lapseootele ja tõi poja ilmale.

Siis ütlesid naised Noomile: „Kiidetud olgu Issand, kes täna ei
 jätnud sind lunastajata! Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis!

Saagu ta sulle hingejahutajaks ja toitjaks su vanas eas, sest su
 minia, kes sind armastab, on ta sünnitanud, tema, kes sulle on
 parem kui seitse poega!”

Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks.
Ja naabrinaised panid temale nime, öeldes: „Noomile sündinud
 poeg!” Ja nad panid temale nimeks Oobed; temast sai Taaveti isa Iisai
 isa.

Ja need on Peretsi järeltulijad: Peretsile sündis Hesron;
Hesronile sündis Raam ja Raamile sündis Amminadab;
Amminadabile sündis Nahson ja Nahsonile sündis Salma;
Salmale sündis Boas ja Boasele sündis Oobed;
Oobedile sündis Iisai ja Iisaile sündis Taavet.