Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Jumal ei hülga Iisraeli Ma küsin siis: Kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte
 sugugi! Minagi olen ju Iisraeli mees, Aabrahami soost,
 Benjamini suguharust.

Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette
 ära tundnud. Kas te siis ei tea, mida Pühakiri ütleb Eelija loos,
 kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale:

„Issand, nad on tapnud sinu prohvetid ja maha kiskunud sinu
 altarid. Mina üksi olen järele jäänud, ja nad püüavad ka minu
 hinge.”

Kuid mida ütleb talle Jumala vastus? „Ma olen enesele alles
 jätnud seitse tuhat meest, kes ei ole nõtkutanud põlvi Baali
 ees.”

Nõnda siis on ka nüüdsel ajal jääk alles jäänud armuvaliku
 järgi.

Kui aga armust, siis mitte tegudest, sest muidu ei
 oleks arm enam arm. [Kui aga tegudest, siis mitte armust, sest muidu ei
 oleks tegu enam tegu.]

Kuidas siis nüüd? Mida Iisrael taotleb, seda ta ei ole
 saavutanud, ent äravalitud on selle saavutanud, aga ülejäänud on
 paadunud.

Nõnda nagu on kirjutatud:
 „Jumal on andnud neile tuimuse vaimu, silmad, mis ei näe, ja kõrvad, mis ei kuule kuni tänapäevani.”


  Ja Taavet ütleb:
 „Nende söögilaud saagu neile silmuseks ja püüniseks ja võrgutuseks ja kättemaksuks!

Nende silmad mingu pimedaks, et nad ei näeks, ja kõverda nende selg jäädavalt!”

  Ma küsin siis: Kas nad on komistanud, et nad kukuksid? Mitte
 sugugi! Vaid nende väärsammu tõttu on paganatele
 osaks saanud pääste, et teha Iisraeli lapsi kiivaks.

Kui aga juba nende väärsamm on rikkus maailmale ning
 nende kaotus rikkus paganatele, kui palju enam siis nende täisarv!

Aga ma räägin teile, paganatele: Kuna ma olen
 paganate apostel, austan ma oma ametit -

ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle
 veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa.

Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus,
 mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine?

Aga kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha, ja kui
 juur on püha, siis on ka oksad pühad.

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui
 metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu
 mahlakast juurest,

siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea
 meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind.

Sina ehk ütled nüüd: „Oksad on ära murtud, et mind
 asemele pookida.”

Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina
 püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda,

sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis
 sindki säästa!

Vaata siis Jumala heldust ja karmust: karmust küll nende
 vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd
 heldusesse, muidu raiutakse sindki maha.

Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu
 külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida.

Sest kui sina, loomu poolest metsõlipuu oks, oled
 sealt ära raiutud ja loomuvastaselt poogitud väärisõlipuu külge
 - kui palju enam neid, loomu poolest sinna kuuluvaid, poogitakse omaenese
 õlipuu külge!

Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see
 saladus - et teie poleks enda meelest targad -, et Iisraelile on
 osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud,

ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud:
 „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse.

Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud.”

  Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie
 heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast.

Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.
Sest otsekui teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud,
 nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu
 halastatud,

nõnda on nüüd ka nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks
 saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks.

Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla,
 et kõikide peale halastada.


  Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!
Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks?
Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda?

  Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu
 kirkus igavesti! Aamen.