Piibel.NET
NehemjaNehemja
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Vaenlaste vandenõu Nehemja vastu Aga kui Sanballat ja Toobija ja araablane Gesem ja meie muud
 vaenlased said kuulda, et mina olin ehitanud müüri ja et sellesse ei
 olnud enam jäänud pragugi, kuigi ma selle ajani veel ei olnud
 väravaile uksi ette pannud,

siis läkitasid Sanballat ja Gesem mulle ütlema: „Tule, saame
 üksteisega kokku mõnes külas Oono orus!” Aga nad mõtlesid teha mulle kurja.

Ma läkitasin nende juurde käskjalad, et need ütleksid: „Mul on
 suur töö teha ja ma ei saa tulla. Töö jääks seisma, kui ma selle
 jätan ja teie juurde tulen.”

Nad läkitasid sel viisil mu juurde neli korda, kuid ma andsin
 neile sellesama vastuse.

Siis läkitas Sanballat sel viisil viiendat korda oma sulase mu
 juurde, ja sel oli käes lahtine kiri,

milles oli kirjutatud: „Rahvaste hulgas on saanud teatavaks, ja
 Gesem ütleb, et sina ja juudid kavatsete mässu. Seepärast sa ehitad
 müüri ja sa ise tahad saada neile kuningaks, nagu räägitakse.

Sa oled seadnud isegi prohveteid, et nad Jeruusalemmas sinust
 kuulutaksid ja ütleksid: Juudal on kuningas! Nüüd saab kuningas
 sellest kuulda. Tule siis ja peame üheskoos nõu!”

Aga ma läkitasin temale ütlema: „Ei ole sündinud midagi
 sellesarnast, millest sa räägid, vaid sa ise oled selle välja
 mõelnud.”

Sest nad kõik tahtsid meid hirmutada, mõeldes: „Nende käed
 muutuvad töö jaoks lõdvaks ja see jääb tegemata.” Aga kinnita nüüd
 sina, Jumal, minu käsi!

Ja kui ma läksin Mehetabeli poja Delaja poja Semaja kotta -
 tema ise oli takistatud -, siis ta ütles: „Kogunegem Jumala kotta, templi
 sisemusse, ja sulgegem templi uksed, sest nad tulevad sind tapma! Öösel
 tullakse sind tapma!”

Aga mina vastasin: „Kas mees nagu mina peaks põgenema? Või kes
 minutaolistest võiks minna templisse ja jääda ellu? Mina ei lähe.”

Sest vaata, ma sain aru, et Jumal ei olnud teda läkitanud,
 kuigi ta kõneles mu vastu prohvetisõna, vaid Toobija ja Sanballat
 olid teda palganud:

ta oli palgatud selleks, et ma hakkaksin kartma ja teeksin
 nõnda ning patustaksin; see oleks toonud mulle halva kuulsuse,
 millega nad oleksid saanud mind teotada.

Pea meeles, mu Jumal, Toobijat ja Sanballatit nende tegude
 pärast, samuti ka naisprohvet Nooadjat ja teisi prohveteid, kes
 tahtsid mind hirmutada!

Nõnda sai müür valmis elulikuu kahekümne viiendal päeval
 viiekümne kahe päevaga.

Ja kui kõik meie vaenlased seda kuulsid, siis kõik meie
 ümberkaudsed paganad kartsid ja langesid väga eneste silmis, sest nad
 mõistsid, et see töö oli tehtud meie Jumala abiga.

Neil päevil saatsid Juuda suurnikud Toobijale palju kirju, ja
 Toobijalt tuli neile.

Sest Juudas olid paljud tema vandeseltslased, kuna ta oli
 Sakanja, Aarahi poja väimees ja tema poeg Joohanan oli võtnud
 naiseks Berekja poja Mesullami tütre.

Mullegi räägiti tema kohta kuuldusi ja minu sõnad viidi temale;
 aga Toobija läkitas kirju, et mind hirmutada.