Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
23Joosua jumalagajätukõne Ja see sündis kaua aega pärast seda, kui Issand oli
 Iisraelile rahu andnud kõigist nende vaenlastest ümberkaudu, ja kui
 Joosua oli jäänud vanaks ning elatanuks,

et Joosua kutsus kogu Iisraeli, selle vanemad, peamehed,
 kohtumõistjad ja ülevaatajad, ja ütles neile: „Mina olen jäänud
 vanaks ja elatanuks.

Aga te olete ise näinud kõike, mida Issand, teie Jumal, on
 teie silma ees teinud kõigile neile rahvaile, sest Issand, teie
 Jumal, on ise sõdinud teie eest.

Vaadake, ma olen liisu läbi lasknud teile osaks saada,
 pärisosaks teie suguharudele need rahvad, kes on alles jäänud
 kõigist rahvaist, kelle ma olen hävitanud Jordanist kuni suure
 mereni päikeseloojaku pool.

Issand, teie Jumal, hajutab need teie eest ja ajab need ära
 teie eest, ja te pärite nende maa, nagu Issand, teie Jumal,
 teile on öelnud.

Olge siis hästi kindlad pidama ja tegema kõike, mis Moosese
 Seaduse raamatus on kirjutatud, kaldumata sellest paremale
 või vasakule,

heitmata nende rahvaste hulka, kes teie juurde on alles
 jäänud; te ei tohi suhu võtta nende jumalate nimesid ega nende
 juures vanduda, ega neid teenida ega neid kummardada,

vaid peate hoidma Issanda, oma Jumala poole, nagu te seda
 olete teinud tänapäevani!

Sellepärast on Issand teie eest ära ajanud suured ja
 vägevad rahvad ja ükski ei ole suutnud seista teie ees kuni
 tänapäevani.

Üksainus mees teie hulgast ajas taga tuhandet, sest
 Issand, teie Jumal, sõdis ise teie eest, nagu ta teile oli
 öelnud!

Olge siis hästi valvel oma hingede pärast, armastades
 Issandat, oma Jumalat!

Aga kui te ometi taganete ja hoiate nende rahvaste
 jäägi poole, kes teie juurde on alles jäänud, ja saate
 nendega langudeks ja ühinete nendega ja nemad teiega,

siis teadke kindlasti, et Issand, teie Jumal, ei aja enam
 ära neid rahvaid teie eest ja nemad saavad teile paelaks ja
 püüniseks, piitsaks teie külgedele ja okkaks teie silmadesse,
 kuni te hävite sellelt healt maalt, mille Issand, teie Jumal,
 teile on andnud!

Vaata, mina lähen nüüd kogu maailma teed. Aga teie mõistke
 kogu südame ja hingega, et ei ole langenud tühja ainsatki sõna
 kõigist neist headest sõnadest, mis Issand, teie Jumal, teile on
 rääkinud: kõik on teil täide läinud, ei ole neist ainsatki
 langenud tühja.

Ja nõnda nagu teil täide läksid kõik need head sõnad, mis
 Issand, teie Jumal, teile rääkis, nõnda saadab Issand teil täide
 ka kõik need kurjad sõnad, kuni ta teid on hävitanud sellelt
 healt maalt, mille Issand, teie Jumal, teile on andnud.

Kui te rikute oma Jumala lepingut, mille ta teiega tegi,
 ja lähete ning teenite teisi jumalaid ja kummardate neid, siis
 süttib Issanda viha põlema teie vastu ja te kaote kiiresti
 sellelt healt maalt, mille ta teile on andnud.”