Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
34Ennustus Iisraeli karjastele Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli karjastele,
 kuuluta prohvetlikult ja ütle neile karjastele: Nõnda ütleb
 Issand Jumal: Häda Iisraeli karjastele, kes karjatavad iseendid!
 Kas karjased ei peaks karjatama lambaid?

Te joote piima, katate endid villaga, tapate nuumloomi, aga
 lambaid te ei karjata.

Te ei kinnita nõtra, ei ravi haiget, ei seo haavatut, ei
 too tagasi eksinut ega otsi kadunut, vaid valitsete neid valjuse
 ja vägivallaga.

Ja nad on laiali pillatud, sest ei ole karjast; et nad on
 laiali pillatud, siis on nad saanud roaks kõigile metsloomadele.

Minu lambad ekslevad kõigil mägedel ja igal kõrgel künkal; üle
 kogu maa on mu lambad laiali pillatud ja ükski ei küsi ega otsi
 neid.

Seepärast, karjased, kuulge Issanda sõna:
Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, tõesti, kuna mu
 lambaid riisutakse ja kuna mu lambad on roaks kõigile
 metsloomadele, sellepärast et ei ole karjast, ja kuna mu karjased
 ei hooli mu lammastest, vaid karjatavad iseendid, mitte
 minu lambaid,

kuulge seepärast, karjased, Issanda sõna:
Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma hakkan kimbutama
 karjaseid ja nõuan neilt oma lambaid ning teen lõpu nende
 lammaste karjatamisele, et karjased ei saaks enam karjatada
 iseendid. Ma päästan oma lambad nende suust ja need ei jää neile
 roaks.

Jumal on õige karjane Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, mina ise otsin oma
 lambaid ja hoolitsen nende eest.

Otsekui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta
 on oma laialipillatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret
 oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on
 pillutatud pilvisel ja pimedal päeval.

Ma viin nad välja rahvaste hulgast, kogun neid maadest ja
 toon nad nende oma maale; ja ma karjatan neid Iisraeli
 mägedel, veeojade ääres ja kõigis maa asustatud paigus.

Heal karjamaal karjatan ma neid ja Iisraeli kõrgetel
 mägedel on nende söödamaa; seal lebavad nad heal söödamaal ja
 käivad karjas rammusal karjamaal, Iisraeli mägedel.

Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb
 Issand Jumal.

Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut
 ja kinnitan nõtra; aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan
 neid, nagu on õige.

Aga teie, mu lambad, nõnda ütleb Issand Jumal, vaadake, ma
 mõistan kohut lamba ja lamba vahel, jäärade ja sikkude vahel.

Ons teil veel vähe heal karjamaal söömisest, et peate
 jalgadega tallama, mis teie karjamaast on järele jäänud? Ja
 selge vee joomisest, et peate jalgadega tegema ülejäägi
 sogaseks?

Ja minu lambad peaksid sööma, mida teie olete jalgadega
 tallanud, ja jooma, mida teie olete jalgadega sogaseks teinud?

Seepärast ütleb Issand Jumal neile nõnda: Vaata, mina ise
 mõistan kohut lihava lamba ja lahja lamba vahel.

Et te külje ja õlaga lükkate ning sarvedega puskate kõiki
 nõtru, kuni te olete need välja tõuganud,

siis ma tahan oma lambad päästa, et nad enam ei oleks
 saagiks, ja ma mõistan kohut lamba ja lamba vahel.

Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatab neid, oma
 sulase Taaveti. Tema hakkab neid karjatama ja on neile
 karjaseks.

Ja mina, Issand, olen neile Jumalaks, ja mu sulane Taavet
 on vürst nende keskel. Mina, Issand, olen rääkinud.

Ja ma teen nendega rahulepingu ning lõpetan maalt kurjad
 metsloomad, et nad võiksid kõrbes julgesti elada ja metsades
 magada.

Ja ma annan neile ja sellele, mis on ümber mu künka,
 õnnistuse, ja ma lasen vihma sadada omal ajal: need on õnnistuse
 vihmad.

Ja puu väljal kannab vilja ja maa annab saaki, ja nad
 võivad olla julged oma maal. Ja nad saavad tunda, et mina olen
 Issand, kui ma murran katki nende ikkepuud ja päästan nad
 orjastajate käest.

Ja nad ei ole enam paganaile saagiks ega söö neid
 metsloomad, vaid nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid
 peletaks.

Ja ma lasen neile tõusta istanduse, mis saab kuulsaks, ja
 neid ei võta enam nälg maal ega pea nad kandma paganate teotust.

Ja nad saavad tunda, et mina, Issand, nende Jumal, olen
 nendega ja et nemad, Iisraeli sugu, on mu rahvas, ütleb Issand
 Jumal.

Ja teie olete mu lambad, mu karjamaa kari, teie, inimesed.
 Mina olen teie Jumal, ütleb Issand Jumal.”