Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Ester astub välja juutide kaitseks Kui Mordokai sai teada kõik, mis oli sündinud, siis ta käristas
 oma riided lõhki, riietus kotiriidesse ja raputas tuhka
 pea peale, läks linna keskele ning kisendas valjusti ja kibedasti.

Ja ta läks kuninga värava ette, sest kotiriides ei olnud lubatud
 kuninga väravast sisse minna.

Igal maal, igas paigas, kuhu kuninga käsk ja tema seadus jõudis,
 oli juutidel suur lein, paast, nutt ja hala; kotiriie ja tuhk olid
 paljudele asemeks.

Kui Estri teenijad ja eunuhhid tulid ning temale sellest
 teatasid, siis tundis kuninganna suurt valu ja ta läkitas Mordokaile
 riideid selga panemiseks, et ta saaks oma kotiriide seljast ära võtta;
 aga tema ei võtnud neid vastu.

Siis kutsus Ester Hataki, ühe kuninga eunuhhidest, kes
 oli pandud teda teenima, ja andis temale käsu hankida teateid
 Mordokai kohta, et mis on ja mispärast see nõnda on.

Ja Hatak läks Mordokai juurde linna väljakule, mis oli kuninga
 värava ees,

ja Mordokai jutustas talle kõik, mis temaga oli juhtunud, ja
 andis täpseid andmeid hõbeda kohta, mida Haaman oli lubanud vaagida kuninga
 varaaitadesse juutide hukkamise eest.

Ja ta andis temale ärakirja seadusekirjast, mis Suusanis oli antud
 nende hävitamiseks, et ta näitaks seda Estrile ja jutustaks talle, ja
 käsiks teda minna kuninga juurde temalt armu paluma ja oma rahvale
 abi otsima.

Ja Hatak tuli ning andis Estrile edasi Mordokai sõnad.
Aga Ester rääkis Hatakiga ja käskis tal Mordokaile öelda:
„Kõik kuninga sulased ja kuninga maade rahvad teavad, et igaühe
 jaoks, olgu see mees või naine, kes kutsumata läheb kuninga juurde
 siseõue, on ainult üks seadus: ta peab surema; või olgu siis, kui
 kuningas sirutab oma kuldkepi tema poole, et ta võib jääda elama. Aga
 mind ei ole kuninga juurde kutsutud juba kolmkümmend päeva.”

Kui Estri sõnad Mordokaile edasi anti,
siis Mordokai käskis Estrile vastata: „Ära mõtle, et sa
 kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid!

Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja
 pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes teab, kas sa
 mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku
 seisusesse?”

Siis Ester käskis Mordokaile vastata:
„Mine kogu kokku kõik Suusanis leiduvad juudid ja paastuge minu
 pärast; kolm päeva ärge sööge ega jooge ei öösel ega päeval. Minagi
 paastun oma teenijatega nõnda. Ja siis ma lähen kuninga juurde,
 kuigi see pole seadusepärane. Aga kui ma hukkun, siis hukkun!”

Siis Mordokai läks ja tegi kõik nõnda, nagu Ester teda oli
 käskinud.