Piibel.NET
Baaruk
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Laul elutarkusest Tarkus on Jumala käskude raamat, seadus, mis jääb igavesti. Kõik, kes seda peavad, jäävad elama, aga need, kes selle hülgavad, surevad.
Pöördu, Jaakob, ja haara sellest kinni, käi selle valguse paistuses!
Ära anna oma au teisele, ega seda, mis sulle on kasulik, võõrale rahvale!
Õndsad oleme, oh Iisrael, sest meie teame, mis on Jumalale meelepärane.”
Jeruusalemma kurb saatus ja troost „Ole julge, minu rahvas, „Iisraeli” mälestuse hoidja!
Teid on küll müüdud paganaile, aga mitte hävitamiseks. Et olete Jumalat vihastanud, siis on teid antud vaenlaste kätte.
Sest teie äratasite pahameele temal, kes teid on teinud, ohverdades kurjadele vaimudele, aga mitte Jumalale.
Teie unustasite oma toitja, igavese Jumala, ja kurvastasite oma kasvatajat, Jeruusalemma.
Sest tema nägi Jumala viha tulevat teie peale ja ütles: „Kuulge, Siioni naabrid, Jumal on mulle saatnud suure leina!
Sest ma nägin oma poegade ja tütarde vangistamist, mis Igavese tahtel neid tabas.
Mina kasvatasin neid küll rõõmuga, aga nutu ja leinaga pidin nad ära saatma.
Ükski ärgu rõõmustagu minu pärast, et olen lesknaine ja kõigist maha jäetud! Ma olen üksi jäänud oma laste pattude pärast, sest nad taganesid Jumala Seadusest
ega hoolinud tema määrustest, ei käinud Jumala käskude teed ega astunud tema õiguse õpetusteel.
Tulge, Siioni naabrid, ja meenutage minu poegade ja tütarde vangistamist, mis Igavese tahtel neid tabas!
Sest ta tõi nende kallale kauge rahva, jultunud ja umbkeelse rahva, kes ei häbenenud vana ega säästnud last,
vaid viis lesknaiselt tema armsamad ja röövis tütred sellelt, kes oli jäänud üksikuks.
Aga mina - kuidas saan mina teid aidata?
Tema, kes õnnetuse laskis tulla, tema vabastab teid vaenlaste käest.
Minge, lapsed, minge! Sest mina pean üksinda maha jääma.
Mina panin ära õnneaja rüü ja riietusin palvetaja kotiriidesse. Ma tahan hüüda Igavese poole, niikaua kui ma elan.
Olge julged, lapsed, hüüdke appi Jumalat, siis ta vabastab teid vägivallast, vaenlaste käest!
Sest ma loodan Igaveselt teie päästmist ja minul on rõõm Pühalt halastuse pärast, mis teile peagi osaks saab teie igaveselt Päästjalt.
Mina küll saatsin teid ära leina ja nutuga, aga Jumal annab teid minule tagasi igaveseks ajaks hõiskamise ja rõõmuga.
Nõnda nagu Siioni naabrid nüüd on näinud teie vangistamist, nõnda nad saavad peagi näha teie päästmist Jumala poolt, mis teile osaks saab suure kirkuse ja hiilgusega Igaveselt.
Lapsed, kandke kannatlikult Jumala viha, mis teie peale on tulnud! Vaenlane on sind küll jälitanud, aga sina saad peagi näha tema hukkumist ja sina paned jala neile kaela peale.
Minu lemmikud on pidanud käima konarlikke teid, neid aeti just nagu vaenlaste poolt röövitud karja.
Olge tublid, lapsed, ja hüüdke Jumala poole, sest tema, kes seda laskis sündida, peab teid meeles!
Sest nõnda nagu teil oli mõte taganeda Jumalast, nõnda pöörduge nüüd teda otsima kümnekordse innuga!
Sest tema, kes selle õnnetuse teile saatis, toob teile koos päästega igavese rõõmu.”
Ole julge, Jeruusalemm, tema, kes sulle nime andis, trööstib sind!
Õnnetud on need, kes sulle kurja tegid ja sinu languse pärast rõõmustasid.
Õnnetud on linnad, keda sinu lapsed pidid orjama. Õnnetu on, kes võttis vastu sinu pojad.
Sest nõnda nagu ta hõiskas sinu languse pärast ja tundis rõõmu sinu õnnetusest, nõnda peab ta leinama omaenese hävingu pärast.
Ja „mina võtan sealt rahvahulkade rõõmurõkatuse ning tema uhkus muutub leinaks”.
Sest Igaveselt tuleb tema külge tuli paljudeks päevadeks, ja kurjad vaimud elavad seal kaua.
Tõsta silmad päikesetõusu poole, Jeruusalemm, ja vaata rõõmu, mis sulle tuleb Jumalalt!
Vaata, sinu pojad tulevad, need, keda sa pidid laskma minna. Nad tulevad, kogutuna päikesetõusu ja päikeseloojaku poolt Püha käsul, Jumala aulikkusest rõõmu tundes.