Piibel.NET
Otsing ps 97; ps 98; 1sm 11; ap 9:1-20
(56 vastet, leht 1 3-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 11 Aga ühe kuu pärast läks ammonlane Naahas ja lõi leeri üles Jaabesi alla Gileadis; ja kõik Jaabesi mehed ütlesid Naahasile: „Tee meiega leping, siis me teenime sind!”
Kuid ammonlane Naahas vastas neile: „Ma teen teiega lepingu nõnda, et ma pistan igaühel teist välja parema silma ja teotan sellega kogu Iisraeli!”
Siis ütlesid Jaabesi vanemad temale: „Jäta meid rahule seitsmeks päevaks, et saaksime läkitada käskjalad Iisraeli kõigisse paigusse; kui ei ole kedagi, kes meid aitaks, siis tuleme välja sinu juurde!”
Nii tulid käskjalad Sauli Gibeasse ja rääkisid neid sõnu rahva kuuldes; siis tõstis kogu rahvas häält ja nuttis.
Ja vaata, Saul tuli härgade taga väljalt. Ja Saul küsis: „Mis rahval viga on, et nad nutavad?” Ja temale anti edasi Jaabesi meeste sõnad.
Kui Saul neid sõnu kuulis, siis tuli Jumala Vaim võimsasti ta peale ja ta viha süttis väga põlema.
Ja ta võttis härjapaari, raius need tükkideks ning läkitas käskjalgadega Iisraeli kõigisse paigusse, öeldes: „Kes ei tule välja Sauli ja Saamueli järel, selle härgadega tehakse nõndasamuti!” Siis langes Issanda hirm rahva peale ja nad läksid välja nagu üks mees.
Ja ta luges nad üle Besekis: Iisraeli lapsi oli kolmsada tuhat ja Juuda mehi kolmkümmend tuhat.
Ja nad ütlesid käskjalgadele, kes olid tulnud: „Öelge Gileadi Jaabesi meestele nõnda: Homme, kui päike on palavaim, saate te abi.” Ja käskjalad tulid ning kuulutasid seda Jaabesi meestele ja need rõõmustasid.
Ja Jaabesi mehed ütlesid: „Homme tuleme teie juurde, talitage siis meiega, nagu iganes teie silmis hea on!”
Järgmisel päeval jaotas Saul rahva kolme ossa ja need tulid hommikuvahi ajal keset leeri ning lõid ammonlasi maha, kuni päev läks palavaks; aga järelejäänud pillutati laiali ega jäänud neist kahte ühtekokku.
Siis rahvas ütles Saamuelile: „Kes see oli, kes ütles: Kas Saul hakkab meie üle valitsema? Andke need mehed, et saaksime nad surmata!”
Aga Saul ütles: „Sel päeval ei surmata kedagi, sest täna on Issand Iisraelis abi andnud!”
Ja Saamuel ütles rahvale: „Tulge, läki Gilgalisse ja uuendagem seal kuningriik!”
Ja kogu rahvas läks Gilgalisse; Gilgalis tõstsid nad Sauli kuningaks Issanda ees ja seal ohverdasid nad tänuohvreid Issanda ees. Ja Saul ja kõik Iisraeli mehed olid seal väga rõõmsad.
Psalm 97 Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk!
Pilved ja pimedus on tema ümber, õigus ja õiglus on ta aujärje alus.
Tuli käib tema palge ees ja põletab vaenlased tema ümber.
Tema välgud valgustavad maailma, maa näeb ning vabiseb.
Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees.
Taevad kuulutavad tema õigust ja kõik rahvad näevad tema au.
Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad, kes kiitlevad ebajumalaist. Kummardage teda, kõik jumalad!
Siion kuuleb seda ja rõõmustab, ja Juuda tütred ilutsevad sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand.
Sest sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate.
Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja! Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest.