Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
68Kiituslaul Jumala võidustLaulujuhatajale: Taaveti laul ja lauluviis. 
Jumal tõuseb!
 Ta vaenlased hajuvad
 ja ta vihkajad põgenevad
 tema palge eest. 

Nagu suits haihtub,
 nõnda sa nad hajutad;
 nagu vaha tule paistel sulab,
 nõnda hukkuvad õelad Jumala palge ees. 

Kuid õiged rõõmutsevad
 ja hõiskavad Jumala palge ees
 ning ilutsevad rõõmu pärast. 

Laulge Jumalale,
 mängige, kiites tema nime,
 tehke teed temale,
 kes sõidab kõrbetes!
 Tema nimi on Issand,
 hõisake rõõmu pärast tema ees! 

Ta on vaeslaste isa
 ja lesknaiste asjaajaja,
 Jumal oma pühas elamus. 

Jumal paneb üksildased elama majadesse
 ja viib välja vangid jõukale elujärjele;
 aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale. 

Jumal, kui sa läksid välja oma rahva ees,
 kui sa sammusid kõrbeteed, sela, 

siis värises maa
 ja taevadki tilkusid Jumala ees,
 Siinai värises Jumala ees,
 Iisraeli Jumala ees! 

Rikkalikku vihma kallad sina, Jumal,
 oma pärisosale
 ja sa kosutad närbunut. 

Sinu loomad asuvad seal;
 sina, Jumal, kinnitad oma headusega viletsat. 

Issand annab sõnumi;
 heade sõnumite kuulutajaid on suur vägi. 

Sõjavägede kuningad põgenevad,
 nad põgenevad ja pereema jagab saagi. 

Kas tahate jääda puhkama sadulakorvide vahele?
 Seal on tuvi, tiivad hõbedaga karratud
 ja hoosuled vahajaskollase kullaga. 

Kui Kõigeväeline seal pillutas kuningaid,
 sadas Salmonil lund. 

Baasani mägi on Jumala mägi,
 Baasani mägi on kühmuline mägi. 

Mispärast te, kühmulised mäed,
 vaatate kadedusega sellele mäele,
 mida Jumal on ihaldanud enesele eluasemeks?
 Tõesti, Issand tahab seal elada igavesti. 

Jumala sõjavankreid oli musttuhandeid
 ja tuhat korda tuhandeid,
 kui Issand tuli Siinailt pühamusse. 

Sa läksid üles kõrgesse
 ja võtsid vangihulga saagiks,
 said ande inimeste seast,
 isegi tõrkujate seast,
 sa Issand Jumal kõrgustes. 

Tänu olgu Issandale!
 Päevast päeva kannab meie koormat Jumal,
 kes on meie pääste. Sela. 

See Jumal
 on meie pääste Jumal!
 Jumal, meie Issand,
 toob välja surmastki! 

Aga Jumal peksab puruks
 oma vaenlaste pea
 ja nende karvase pealae,
 kes oma süütegudes kõnnivad. 

Issand on öelnud:
 „Ma toon nad tagasi Baasanist,
 ma toon nad tagasi mere sügavustest, 

et sa kastaksid oma jala verre
 ja su koerte keel saaks oma osa su vaenlastest.” 

Su pidurongi nähakse, oh Jumal,
 su pidurongi pühamus,
 mu Jumal ja mu kuningas! 

Ees käivad lauljad,
 taga keelpillimängijad,
 keskel trummilööjad neitsid. 

Rahvakogudes tänage Jumalat,
 tänage Issandat, teie,
 kes olete Iisraeli allikalt! 

Seal on Benjamin, noorim,
 nende juhataja,
 Juuda peamehed oma hulkadega,
 Sebuloni peamehed, Naftali peamehed. 

Sinu Jumal seadis sulle võimuse.
 Kinnita, Jumal,
 mis sa meie heaks oled teinud! 

Sinu Jeruusalemma templi pärast
 toogu kuningad sulle ande! 

Taltsuta elajas pilliroos,
 härgade kari rahvaste vasikate seas, + Loomade all mõeldakse Egiptust ja teisi vaenulikke rahvaid või nende valitsejaid.  
 need, kes alistuvad hõbetükkide pärast!
 Jumal pillutab rahvad,
 kes igatsevad lahinguid. 

Suured isandad tulevad Egiptusest,
 Etioopia sirutab rutuga
 oma käed Jumala poole. 

Teie, ilmamaa kuningriigid,
 laulge Jumalale,
 mängige Issandale kiitust, sela, 

temale, kes sõidab taevaste taevas,
 mis on muistsest ajast!
 Ennäe, tema annab kuulda oma häält,
 võimsat häält. 

Andke Jumalale võimus!
 Tema kõrgus on Iisraeli üle
 ja tema võimus pilvedes. 

Kardetav oled sina, Jumal,
 oma pühast paigast, Iisraeli Jumal;
 tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale.
 Tänu olgu Jumalale!