Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Hoosea
14Efraimile kuulutatakse kaduSamaaria peab kandma karistust,
 sest ta on vastu pannud oma Jumalale:
 nad langevad mõõga läbi,
 nende lapsed rebitakse tükkideks
 ja nende rasedad lõigatakse lõhki. 

Meeleparandajaile tõotatakse armuPöördu, Iisrael,
 Issanda, oma Jumala juurde,
 sest sa oled komistanud
 omaenese süü läbi! 

Võtke enestega kaasa sõnad
 ja pöörduge Issanda poole,
 öelge temale:
 „Anna andeks kõik süü,
 võta meid armulikult vastu,
 me toome oma huulte vilja! 

Assur ei päästa meid,
 me ei taha sõita hobuste seljas
 ja me ei ütle enam oma kätetööle:
 „Meie jumal!”,
 sest sinu juures leiab ka vaeslaps
 halastust.” 

Mina parandan nende taganemise,
 ma armastan neid oma heast tahtest,
 mu viha pöördub nendelt ära. 

Ma olen Iisraelile nagu kaste:
 tema õitseb nagu lilleke
 ja juurdub otsekui Liibanon. 

Tema võsud levivad,
 tal on otse õlipuu kaunidus
 ja Liibanoni lõhn. 

Nad pöörduvad tagasi,
 elavad minu varju all,
 kasvatavad vilja
 ja õitsevad nagu viinapuu.
 Ta on kuulus nagu Liibanoni vein. 

Efraim, mis on sul veel tegemist ebajumalatega?
 Mina võtan kuulda ja juhin teda.
 Mina olen nagu haljendav küpress:
 minult tuleb sinu vili. 

Kes on tark, mõistku seda;
 kes on arukas, võtku teatavaks;
 sest Issanda teed on õiged:
 õiged käivad nende peal,
 aga üleastujad komistavad.”