Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Kiri heebrealasteleHeebrealaste
1Jumala Poja ülevusestJumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis
 esivanematele prohvetite kaudu, 

on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu,
 kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks,
 kelle läbi ta on ka maailmad teinud, 

kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju
 ning kandes kõiksust oma väe sõnaga,
 on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise,
 istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas 

ning saanud ülemaks inglitest,
 kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. 

Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud:
 „Sina oled mu Poeg,
 täna ma sünnitasin sinu.”?
 Ja veel:

 „Mina olen temale Isaks
 ja tema saab minule Pojaks!”? 

Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb:
 „Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda!” 

Inglite kohta ta ütleb küll:
 „Ta teeb oma inglid tuulteks
 ja oma teenijad tuleleegiks.” 

Aga Pojale ta ütleb:
 „Sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti
 ja õiglus on su kuningakepp. 

Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut,
 seepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnud
 rõõmuõliga enam kui su kaaslasi.” 

Ja:
 „Sina, Issand, oled alguses rajanud maa
 ja taevad on su kätetöö. 

Need hävivad, aga sina jääd seisma,
 kõik nad kuluvad nagu kuub 

ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva,
 nagu kuue, ja nad muudetakse.
 Aga sina oled ikka seesama
 ja sinu aastad ei lõpe.” 

Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud:
 „Istu mu paremale käele,
 kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!”? 

Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama
 neid, kes ükskord pärivad pääste?