Piibel.NET
Esimene Kuningate raamat1. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Seeba kuninganna külaskäik Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest Issanda nime
 tõttu, siis ta tuli teda mõistuküsimustega kimbutama.

Ta tuli Jeruusalemma väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega,
 kes kandsid palsameid, väga palju kulda ja kalliskive. Ja kui ta
 jõudis Saalomoni juurde, siis ta kõneles temaga kõigest, mis tal
 südame peal oli.

Aga Saalomon vastas kõigile tema küsimustele; ükski tema küsimus
 ei olnud kuningale liiga raske, ta suutis vastata kõigile.

Kui Seeba kuninganna nägi kõike Saalomoni tarkust, ja koda,
 mille ta oli ehitanud,

rooga ta laual, kuidas ta sulased istusid, tema teenrite
 teenimist ja nende riietust, tema jooke ja tema põletusohvreid, mis
 ta ohverdas Issanda kojas, siis ta jäi otse hingetuks.

Ja ta ütles kuningale: „See kõne oli tõsi, mis ma oma maal
 kuulsin sinust ja sinu tarkusest.

Aga mina ei uskunud neid jutte enne, kui ma tulin ja nägin
 oma silmaga; ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki. Sinul on
 rohkem tarkust ja vara kui kuulduses, mida ma olin kuulnud.

Õnnelikud on su mehed, õnnelikud on need su sulased, kes
 seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust.

Kiidetud olgu Issand, su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid, et
 ta pani su Iisraeli aujärjele! Sellepärast et Issand Iisraeli
 igavesti armastab, on ta sind pannud kuningaks, et sa teeksid, mis on
 kohus ja õige.”

Ja ta andis kuningale sada kakskümmend talenti kulda ning väga
 palju palsameid ja kalliskive; nii suurt hulka palsameid kui see, mis
 Seeba kuninganna andis kuningas Saalomonile, ei toodud enam kunagi.

Ka Hiirami laevad, mis olid toonud kulda Oofirist, tõid
 Oofirist väga palju almugipuud ja kalliskive.

Ja kuningas valmistas almugipuust tugiosad Issanda kojale ja
 kuningakojale, samuti kandleid ja naableid lauljaile; niisugust
 almugipuud ei ole toodud ega nähtud enam tänapäevani.

Ja kuningas Saalomon andis Seeba kuningannale kõike, mida ta
 soovis ja palus, lisaks sellele, mis temale oli antud kuningas
 Saalomoni jõu kohaselt; siis kuninganna pöördus ümber ja läks tagasi
 oma maale, tema ja ta sulased.

Saalomoni rikkus ja kuulsus Ja kulla kaal, mis tuli Saalomoni kätte ühe aasta jooksul, oli
 kuussada kuuskümmend kuus talenti kulda,

lisaks see, mis tuli suurkaupmeestelt ja kaubitsejate tulust,
 samuti kõigilt Araabia kuningailt ja maa asevalitsejailt.

Ja kuningas Saalomon valmistas kakssada suurt kilpi taotud
 kullast, tarvitades kuussada seeklit kulda üheks kilbiks;

ja kolmsada väiksemat kilpi taotud kullast, tarvitades kolm
 miini kulda üheks kilbiks; ja kuningas pani need Liibanonimetsakotta.

Ja kuningas valmistas suure elevandiluust aujärje ning kattis
 selle puhta kullaga.

Aujärjel oli kuus astet ja aujärje tagakülg oli pealt
 ümmargune; kummalgi pool istepaika olid käetoed ja käetugede kõrval
 seisid kaks lõvi.

Ja seal seisid kaksteist lõvi kummalgi pool kuuel astmel;
 niisugust ei ole valmistatud mitte üheski muus kuningriigis.

Ja kõik kuningas Saalomoni joogiriistad olid kullast, samuti
 olid kõik Liibanonimetsakoja riistad puhtast kullast; hõbedasi ei
 olnudki, seda ei peetud Saalomoni ajal mikski,

sest kuningal olid merel Tarsise laevad koos Hiirami laevadega:
 igal kolmandal aastal tulid Tarsise laevad ja tõid kulda ja hõbedat,
 elevandiluud, pärdikuid ja paabulinde.

Ja kuningas Saalomon sai rikkuse ja tarkuse poolest suurimaks
 kõigist kuningaist maa peal.

Ja kogu maailm püüdis näha saada Saalomoni palet, et kuulda
 tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse.

Ja nad tõid igaüks oma anni: hõbe- ja kuldriistu, riideid,
 relvi, palsameid, hobuseid ja muulasid; nõnda aastast aastasse.

Ja Saalomon kogus sõjavankreid ja ratsanikke, ja tal oli tuhat
 nelisada sõjavankrit ja kaksteist tuhat ratsanikku; need ta paigutas
 vankrilinnadesse ja kuninga juurde Jeruusalemma.

Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat nagu kive,
 ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid Madalmaal.

Saalomoni hobused olid toodud Egiptusest ja Kiliikiast; kuninga
 ülesostjad tõid neid Kiliikiast kindla hinna eest.

Egiptusest toodi vanker kuuesaja hõbeseekli eest ja hobune saja
 viiekümne eest, ja nõnda toodi neid nende vahendusel kõigile
 hettide ja süürlaste kuningaile.