Piibel.NET
Otsing 1Aj 24:1-19
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 24 Ja Aaroni poegadel olid oma rühmad. Aaroni pojad olid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
Aga Naadab ja Abihu surid enne kui nende isa ja neil ei olnud poegi; nõnda teenisid ainult Eleasar ja Iitamar preestritena.
Ja Taavet koos Saadokiga Eleasari poegadest ja Ahimelekiga Iitamari poegadest jaotas need rühmadesse nende teenistuse kohaselt.
Kui leiti, et Eleasari poegi oli meeste peade poolest rohkem kui Iitamari poegi, siis jaotati nad nõnda, et Eleasari pojad said perekondadele kuusteist peameest ja Iitamari pojad oma perekondadele kaheksa.
Nad jaotati liisu läbi, niihästi ühed kui teised, sest pühi vürste ja Jumala vürste oli nii Eleasari poegadest kui Iitamari poegadest.
Ja Semaja, Netaneeli poeg, kirjutaja, kes oli Leevi soost, kirjutas nad üles kuninga, vürstide, preester Saadoki, Ahimeleki, Ebjatari poja ning preestrite ja leviitide perekondade peameeste juuresolekul: Eleasarile tõmmati liisuga üks perekond, tõmmati veel kord, ja siis tõmmati Iitamarile.
Ja esimene liisk tuli Joojaribile, teine Jedajale,
kolmas Haarimile, neljas Seorimile,
viies Malkijale, kuues Mijaminile,
seitsmes Hakkosile, kaheksas Abijale,
üheksas Jeesuale, kümnes Sekanjale,
üheteistkümnes Eljasibile, kaheteistkümnes Jaakimile,
kolmeteistkümnes Huppale, neljateistkümnes Jesebabile,
viieteistkümnes Bilgale, kuueteistkümnes Immerile,
seitsmeteistkümnes Heesirile, kaheksateistkümnes Pitsesile,
üheksateistkümnes Petahjale, kahekümnes Jeheskelile,
kahekümne esimene Jaakinile, kahekümne teine Gaamulile,
kahekümne kolmas Delajale, kahekümne neljas Maasjale.
Need olid nende teenistusrühmad, kui nad Issanda kotta läksid oma isa Aaroni korra kohaselt, nõnda nagu Issand, Iisraeli Jumal, temale käsu oli andnud.