Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
20Käsud sõja puhuks Kui sa lähed sõtta oma vaenlaste vastu ja näed hobuseid ja
 sõjavankreid, rahvast, keda on rohkem kui sind, siis ära karda neid,
 sest sinuga on Issand, su Jumal, kes tõi sind ära Egiptusemaalt.

Ja kui te olete taplusesse minemas, siis astugu preester ette ja
 rääkigu rahvaga

ning öelgu neile: „Kuule, Iisrael! Te lähete nüüd taplusesse oma
 vaenlaste vastu. Teie südamed ärgu mingu araks, ärge kartke, ärge
 olge rahutud ja ärge tundke hirmu nende ees!

Sest Issand, teie Jumal, käib koos teiega, et sõdida teie eest
 teie vaenlaste vastu, et teid aidata.”

Ja värbamispealikud rääkigu rahvaga ning öelgu: „Mees, kes on
 ehitanud uue koja, aga ei ole veel saanud selles elada, mingu ja
 pöördugu koju, et ta ei sureks sõjas ja keegi teine ei hakkaks selles
 elama!

Ja mees, kes on istutanud viinamäe, aga ei ole veel saanud seda
 kasutada, mingu ja pöördugu koju, et ta ei sureks sõjas ja keegi
 teine ei hakkaks seda kasutama!

Ja mees, kes on kihlanud naise, aga ei ole veel teda võtnud,
 mingu ja pöördugu koju, et ta ei sureks sõjas ja keegi teine ei
 võtaks naist enesele!”

Ja värbamispealikud rääkigu veel rahvaga ning öelgu: „Mees, kes
 kardab ja on ara südamega, mingu ja pöördugu koju, et tema vendadegi
 süda ei kaotaks julgust nagu tema süda!”

Ja kui värbamispealikud on lõpetanud rahvaga kõnelemise, siis
 seadku nad väepealikud rahva etteotsa!

Kui sa jõuad mõne linna ligi, et sõdida selle vastu, siis paku
 sellele rahu!

Ja kui ta sinult rahu vastu võtab ja avab sulle väravad, siis
 olgu kogu rahvas, kes seal leidub, sulle töökohustuslik ja teenigu
 sind!

Aga kui ta ei tee sinuga rahu, vaid valmistub sõjaks su vastu,
 siis piira teda!

Ja kui Issand, su Jumal, annab ta sinu kätte, siis löö
 mõõgateraga maha kõik ta meesterahvad!

Aga naised, lapsed, loomad ja kõik, mis linnas on, kõik
 sellest saadav saak riisu enesele ja söö oma vaenlastelt saadud
 saaki, mida Issand, su Jumal, sulle annab!

Nõnda tee kõigi nende linnadega, mis on sinust väga kaugel, mis
 ei ole nende siinsete rahvaste linnade hulgast!

Aga nende rahvaste linnades, keda Issand, su Jumal, annab sulle
 pärisosaks, ära jäta elama ühtegi hingelist,

vaid hävita sootuks hetid, emorlased, kaananlased,
 perislased, hiivlased ja jebuuslased, nõnda nagu Issand, su Jumal,
 sind on käskinud,

et nad ei õpetaks teid tegema kõiki nende jäledusi, mis nad
 tegid oma jumalatele, ja et teie ei teeks pattu Issanda, oma Jumala vastu!

Kui sa piirad mingit linna kaua aega ja sõdid selle vastu, et seda
 vallutada, siis ära hävita selle puid kirvest nende külge pannes,
 sest neist sa võid süüa! Ära raiu neid maha, sest kas puud väljal on
 inimesed, et sa ka neid peaksid piirama?

Aga puud, millest sa tead, et neist puudest ei saa süüa, need
 hävita ja raiu maha ning ehita piiramisseadmed sinuga sõdiva linna
 vastu, kuni see langeb!