Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
17Korahi jõugu vastuhakk Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Ütle Eleasarile, preester Aaroni pojale, et ta võtaks
 suitsutuspannid tuleasemelt, ja pillu tuli laiali, sest need on
 saanud pühaks,

nende patuste suitsutuspannid, nende hinge hinna eest! Neist
 valmistatagu taotud plaate altari katteks, sest nad tõid need Issanda
 ette ja nõnda said need pühaks. Need olgu hoiatusmärgiks Iisraeli
 lastele!”

Ja preester Eleasar võttis vasksuitsutuspannid, mis põlenud
 mehed olid toonud, ja need taoti altari katteks,

meeldetuletuseks Iisraeli lastele, et ükski võõras, kes ei ole
 Aaroni soost, ärgu liginegu süütama suitsutusrohtu Issanda ees, et ei
 juhtuks nõnda nagu Korahi ja tema jõuguga, mida Issand temale oli
 kuulutanud Moosese läbi.

Aga järgmisel päeval nurises kogu Iisraeli laste kogudus Moosese
 ja Aaroni vastu, öeldes: „Te olete tapnud Issanda rahva!”

Aga kui kogudus kogunes Moosese ja Aaroni vastu ja nad pöördusid
 kogudusetelgi poole, vaata, siis kattis seda pilv ja Issanda auhiilgus
 ilmutas ennast.

Siis Mooses ja Aaron läksid kogudusetelgi ette.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Minge ära selle koguduse keskelt ja ma hävitan nad
 silmapilkselt!”
 Siis nad heitsid silmili maha.

Ja Mooses ütles Aaronile: „Võta suitsutuspann, pane selle peale
 suitsutusrohtu ja vii kiiresti koguduse juurde ning toimeta nende eest
 lepitust, sest Issandalt on lähtunud vihahoog, nuhtlus on
 alanud!”

Ja Aaron tegi, nagu Mooses käskis, ja jooksis koguduse keskele,
 ja vaata, nuhtlus oli rahva seas juba alanud. Ta pani suitsutusrohtu
 pannile ja toimetas rahva eest lepitust.

Ja kui ta seisis surnute ja elavate vahel, pandi nuhtlusele
 piir.

Nuhtlusesse surnuid oli neliteist tuhat seitsesada, peale nende,
 kes olid surnud Korahi pärast.

Siis Aaron tuli tagasi Moosese juurde kogudusetelgi ukse ette,
 sest nuhtlus oli lakanud.

Aaroni kuivanud kepp haljendab Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja võta neilt kepid, iga perekonna
 kohta kepp kõigilt nende perekondade vürstidelt, kaksteist keppi;
 kirjuta igaühe nimi ta kepile,

Leevi kepile kirjuta Aaroni nimi, sest üks kepp olgu ka nende
 perekondade peamehel,

ja pane need kogudusetelki seaduselaeka ette, sinna, kus ma
 ennast teile ilmutan!

Siis sünnib, et selle mehe kepp, kelle ma välja valin, hakkab
 haljendama, ja ma lõpetan enese eest Iisraeli laste nurinad, millega
 nad on nurisenud teie vastu.”

Ja Mooses rääkis seda Iisraeli lastele, ja kõik nende vürstid
 andsid temale perekondade kaupa kepi iga vürsti kohta, kaksteist
 keppi; ja Aaroni kepp oli nende keppide hulgas.

Ja Mooses pani kepid Issanda ette tunnistustelki.
Kui Mooses järgmisel päeval läks tunnistustelki, vaata, siis
 haljendas Aaroni kepp, mis kuulus Leevi kojale, olles ajanud võsusid
 ja puhkenud õitsele ning kasvatanud küpseid mandleid.

Ja Mooses tõi kõik kepid Issanda palge eest kõigi Iisraeli
 laste juurde; nad vaatasid neid ja võtsid igaüks oma kepi.

Ja Issand ütles Moosesele: „Vii Aaroni kepp tagasi seaduselaeka
 ette, säilitamiseks meenutusmärgina vastupanijaile, ja lõpeta nende
 nurinad mu ees, et nad ei peaks surema!”

Ja Mooses tegi: nõnda nagu Issand teda käskis, nõnda ta tegi.
Aga Iisraeli lapsed rääkisid Moosesega, öeldes: „Vaata, me
 heidame hinge, me hukkume, me kõik hukkume!

Igaüks, kes ligineb, kes Issanda elamule ligineb, see sureb.
 Kas me kõik peame hinge heitma?”