Piibel.NET
Teine Saamueli raamat2. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Taaveti rahvalugemise raske tagajärg Aga Issanda viha süttis taas põlema Iisraeli vastu ja ta kihutas
 Taavetit nende vastu, öeldes: „Mine loe ära Iisrael ja Juuda!”

Siis ütles kuningas Joabile, sõjaväepealikule, kes oli tema
 juures: „Käi nüüd läbi kõik Iisraeli suguharud Daanist kuni
 Beer-Sebani, ja loe ära rahvas, et ma saaksin teada rahva arvu!”

Aga Joab ütles kuningale: „Issand, su Jumal, andku rahvale lisa
 sajakordselt enam, kui neid on, ja mu isand kuningas saagu seda näha
 oma silmaga! Aga miks mu isand kuningas peab seda vajalikuks?”

Kuid kuninga sõna Joabile ja väepealikuile jäi kindlaks, ja Joab
 ja väepealikud läksid kuninga eest Iisraeli rahvast lugema.

Nad läksid üle Jordani ja jäid leeri Aroeri, paremale poole
 linna, mis on keset orgu Gaadi ja Jaaseri suunas.

Siis tulid nad Gileadi ja alumisele Hodsimaale; seejärel tulid
 nad Daani, Jaani ja ringiga Siidoni juurde.

Siis tulid nad Tüürose kindlusesse ja kõigisse hiivlaste ja
 kaananlaste linnadesse ning läksid Juuda Lõunamaale Beer-Sebasse.

Ja nõnda käisid nad läbi kogu maa ning tulid Jeruusalemma üheksa
 kuu ja kahekümne päeva pärast.

Ja Joab andis äraloetud rahva arvu kuningale: Iisraelis oli
 kaheksasada tuhat vahvat meest, mõõgatõmbajat; ja Juuda mehi oli
 viissada tuhat meest.

Aga Taaveti südametunnistus vaevas teda pärast seda, kui ta oli
 rahva ära lugenud, ja Taavet ütles Issandale: „Seda tehes olen ma
 teinud suure patu. Aga nüüd, Issand, anna siiski andeks oma sulase
 süü, sest ma tegin väga rumalasti!”

Ja kui Taavet hommikul tõusis, oli Issanda sõna tulnud prohvet
 Gaadile, Taaveti nägijale; ta oli öelnud:

„Mine ja ütle Taavetile: Nõnda ütleb Issand: Ma annan sulle
 kolm võimalust, vali enesele neist üks, mis ma sinule peaksin tegema!”

Ja Gaad tuli Taaveti juurde, kuulutas seda ning ütles temale:
 „Kas peaks su maale tulema seitsmeks aastaks nälg? Või kas tahaksid
 kolm kuud põgeneda oma vaenlaste eest, kes sind taga ajavad? Või
 peaks su maal olema kolm päeva katk? Mõtle nüüd järele ja vaata, mida
 ma vastan temale, kes mind läkitas!”

Ja Taavet ütles Gaadile: „Mul on väga kitsas käes. Langegem
 siiski Issanda kätte, sest tema halastus on suur, aga inimeste kätte
 ma ei tahaks langeda!”

Siis saatis Issand Iisraelisse katku, alates hommikust kuni
 määratud ajani; ja rahvast suri Daanist kuni Beer-Sebani
 seitsekümmend tuhat meest.

Aga kui ingel sirutas oma käe Jeruusalemma kohale, et seda
 hävitada, siis kahetses Issand seda kurja ja ütles inglile, kes tegi
 rahva hulgas hävitustööd: „Küllalt! Lase nüüd oma käsi alla!” Ja
 Issanda ingel oli siis jebuuslase Arauna rehealuse juures.

Ja Taavet kõneles Issandaga, nähes inglit rahvast maha löövat,
 ja ütles: „Vaata, mina tegin pattu ja mina olen süüdi. Aga mida on
 need lambad teinud? Olgu seepärast su käsi minu ja mu isakoja vastu!”

Taavet toob ohvri Ja Gaad tuli Taaveti juurde selsamal päeval ning ütles temale:
 „Mine ja püstita Issandale altar jebuuslase Arauna rehealuse paika!”

Ja Taavet läks Gaadi sõna peale, nagu Issand oli käskinud.
Ja kui Arauna välja vaatas ja nägi kuningat ja tema sulaseid
 tulevat tema juurde, siis läks Arauna välja, kummardas kuninga ees
 ja heitis silmili maha.

Ja Arauna küsis: „Mispärast mu isand kuningas tuleb oma sulase
 juurde?” Ja Taavet vastas: „Et osta sinult rehealust ja ehitada
 Issandale altarit, et nuhtlus võetaks rahva pealt.”

Ja Arauna ütles Taavetile: „Võtku ja ohverdagu mu isand
 kuningas, nagu ta silmis hea on! Näe, siin on veised põletusohvriks,
 pahmareed ja veiste ikked puudeks.

Selle kõik, kuningas, annetab Arauna kuningale.” Ja Arauna
 ütles kuningale: „Issand, su Jumal, olgu sulle armuline!”

Aga kuningas ütles Araunale: „Ei, vaid ma ostan need tõesti
 sinult täie hinna eest. Ma ei taha ohverdada Issandale, oma Jumalale,
 põletusohvreid, mis ilma on saadud!” Ja Taavet ostis rehealuse ja
 veised viiekümne hõbeseekli eest.

Ja Taavet ehitas sinna altari Issandale ning ohverdas põletus-
 ja tänuohvreid. Ja Issand kuulis maa palvet ning Iisraelilt võeti nuhtlus.