Piibel.NET
Peetruse teine kiri2. Peetruse
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Issanda päeva tulemisest Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan.
 Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust,

et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud,
 ning Issanda ja Päästja käsku teie apostlitelt.

Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid,
 kes käivad iseenese himude järgi

ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui
 isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest
 peale.”

Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid
 olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna
 jõul,

mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses.
Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud sellesama sõna
 jõul, hoitakse tule jaoks jumalakartmatute inimeste kohtu ja
 hukatuse päevaks.

Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda
 juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev.

Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda
 viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha,
 et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.

Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal,
 algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam.

Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie
 pühas eluviisis ja jumalakartuses,

oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil
 taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.

Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus
 elab õigus.

Lõpumanitsus Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid
 leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus.

Ja meie Issanda pikka meelt pidage päästeks, nõnda kui ka meie
 armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda.

Sama ütleb ta kõikides kirjades, kus ta räägib neist asjust. Nendes on
 küll mõndagi raskesti mõistetavat, mida õppimata ja kõikuvad inimesed
 väänavad nagu muidki raamatuid iseendale hukatuseks.

Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et
 teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega ja te ei langeks
 ära oma kindlalt aluselt.

Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja
 tundmises! Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil! Aamen.