Piibel.NET
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Lõpumanitsusi ja tervitusi Ma tulen nüüd kolmandat korda teie juurde. Kahe ja kolme
 tunnistaja suu läbi tehakse iga asi kindlaks.

Ma olen öelnud enne ja ütlen veel ette ära - teist korda
 teie pool olles ja nüüd eemal olles - neile, kes on seni
 patustanud, ja kõigile muudele: kui ma jälle tulen, siis ma ei
 säästa teid!

Te ju otsite tõendust, kas minus räägib Kristus,
 kes ei ole nõder teie suhtes, vaid on vägev teie sees.

Sest kuigi ta löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala
 väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga
 Jumala väest teie jaoks.

Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end
 proovile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on
 teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud!

Aga ma loodan, et te tunnetate, et meie ei ole
 kõlbmatud.

Me palume Jumalat, et teie ei teeks mingit kurja -
 mitte et meie seeläbi paistaksime kõlblikena, vaid me tahame, et teie
 teeksite head, ehkki meie oleksime nagu kõlbmatud.

Sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt.
Meid rõõmustab, kui meie oleme nõdrad, teie aga
 vägevad. Ja me palvetame, et teie asjad saaksid korda.

Ma kirjutan seda eemal olles sellepärast, et ma teie juures
 olles võiksin seda meelevalda, mille Issand mulle on
 andnud, kasutada ülesehitamiseks ja mitte
 karmilt mahalõhkumiseks.

Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske
 endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis
 armastuse ja rahu Jumal on teiega!

Tervitage üksteist püha suudlusega! Teid tervitavad kõik
 pühad!

Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha
 Vaimu osadus olgu teie kõikidega!