Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Iisrael nõuab kuningat Kui Saamuel jäi vanaks, siis pani ta oma pojad Iisraelile
 kohtumõistjaiks.

Tema esmasündinud poja nimi oli Joel ja tema teise poja nimi oli
 Abija; nad olid kohtumõistjaiks Beer-Sebas.

Aga ta pojad ei käinud tema teedel, vaid ajasid kasu taga ja
 võtsid meelehead ning väänasid õigust.

Siis kogunesid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamueli juurde Raamasse
ning ütlesid temale: „Vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei
 käi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil
 rahvail!”

Aga see kõne oli Saamueli silmis paha, kui nad ütlesid: „Anna
 meile kuningas, kes meile kohut mõistaks!” Ja Saamuel palus Issandat.

Ja Issand ütles Saamuelile: „Kuule rahva häält kõiges, mida nad
 sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma
 kuningat!

Nõnda nagu on kõik need teod, mis nad on teinud alates päevast,
 kui ma tõin nad ära Egiptusest, kuni tänapäevani, jättes mind maha ja
 teenides teisi jumalaid, nõnda nad teevad ka sinule.

Aga nüüd kuule nende häält! Hoiata neid ainult tõsiselt ja
 kuuluta neile selle kuninga õigust, kes hakkab nende üle valitsema!”

Ja Saamuel kõneles kõik Issanda sõnad rahvale, kes nõudis temalt
 kuningat.

Ta ütles: „Niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle
 valitsema: ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale
 ja ratsahobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees;

ta paneb neist enesele tuhandepealikuid ja viiekümnepealikuid;
 ta paneb neid kündma tema kündi ja lõikama tema lõikust ning
 valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust;

ta võtab teie tütred salvisegajaiks, keetjaiks ja küpsetajaiks;
ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab
 oma sulastele;

ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab
 oma hoovkondlastele ja sulastele;

ta võtab teie sulased ja teenijad ja parimad noored mehed,
 nõndasamuti teie eeslid, ja paneb oma tööle;

ta võtab kümnist teie lammastest ja kitsedest ning te peate olema temale
 sulasteks.

Ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestele
 olete valinud, siis Issand ei vasta teile.”

Aga rahvas tõrkus kuulmast Saamueli häält ja nad ütlesid: „Ei!
 Meil peab olema kuningas,

et meiegi oleksime nagu kõik muud rahvad, et meie kuningas meile
 kohut mõistaks, meie ees välja läheks ja meie võitlusi võitleks!”

Kui Saamuel kuulis rahva kõiki sõnu, kordas ta neid Issanda kõrva
 ees.

Aga Issand ütles Saamuelile: „Kuule nende häält ja pane neile
 kuningas!” Siis Saamuel ütles Iisraeli meestele: „Minge igaüks oma
 linna!”